Våren 2020, då utbrottet av covid-19 precis blivit klassat som en pandemi, uppgav 58 procent av deltagarna i SOM-institutets coronaundersökning att de svenska åtgärderna mot coronaviruset var lämpliga eller lagom.

Under mars, april och maj 2021 genomfördes en uppföljande undersökning. Resultatet som nu presenteras visar att förtroendet för strategin då hade minskat. Endast 35 procent svarade att åtgärderna var lämpliga eller lagom. 41 procent uppgav att åtgärderna varit något otillräckliga och ytterligare 19 procent såg dem som mycket otillräckliga. Framför allt var det yngre personer (16–29 år) som uppgav de velat se fler åtgärder.

Undersökningen visar också att flera centrala myndigheter tappade i förtroende när pandemin gick in på sitt andra år. Våren 2020 hade hela 81 procent av svenskarna mycket eller ganska stort förtroende för Folkhälsomyndigheten. Ett år senare var andelen 65 procent.

Även Socialstyrelsen backade från 46 till 37 procent i mycket eller ganska stort förtroende. Förtroendet för 1177 vårdguiden låg dock kvar på 72 procent.

Vårens enkät skickades till 4 000 personer som valts ut slumpmässigt ur befolkningsregistret. Av dessa svarade 47 procent.