Brevet är publicerat på debattplats i Dagens Medicin. I brevet konstaterar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale att utvecklingen när det gäller fortbildning för Läkarförbundets medlemmar går åt fel håll. Under de 15 år som förbundet frågat sina medlemmar om fortbildning har antalet dagar för extern fortbildning halverats.

Samtidigt pekar Sofia Rydgren Stale på att riksdagens partier är så gott som eniga om att läkarnas fortbildning behöver säkras, och att en majoritet av partierna tagit upp frågan i motioner i riksdagen.

Även om partiernas förslag skiljer sig lite åt hoppas Läkarförbundet att socialutskottets ledamöter kan enas om några delar och gemensamt ta fram en skrivelse som kan få majoritet i riksdagen.

Ett förslag som Läkarförbundet hoppas att ledamöterna kan enas kring är att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att reglera fortbildningen för läkare i föreskrift.

Ett annat förslag är att varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet. På så vis kan både vårdgivare och den anställde påverka innehållet.

»Vi har alla ett gemensamt intresse av att uppdatering och fördjupning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt sker fortlöpande under hela yrkeslivet«, avslutar Sofia Rydgren Stale.