Det råder ett ansträngt läge för akutmottagningen på Danderyds sjukhus med ett högt patientflöde och en hög arbetsbelastning för personalen.

Tidigare under hösten gjorde Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Läkarförbundet en gemensam 6:6a-anmälan till sjukhuset med anledning situationen.

Nu rapporterar P4 Stockholm att Vårdförbundet inte anser att den åtgärdsplan som sjukhuset presenterat är tillräcklig. Därför ska man nu ta saken vidare till Arbetsmiljöverket.

Läkarföreningen vid Danderyds sjukhus kommer att ställa sig bakom Vårdförbundets anmälan till Arbetsmiljöverket. Det säger föreningens ordförande Anette Hein till Läkartidningen.

Anette Hein, ordförande för läkarföreningen vid Danderyds sjukhus. Foto: Danderyds sjukhus

Hon menar att problemen vid akutmottagningen i hög grad hänger samman med sjukhusets besvärliga vårdplatssituation samt att det saknas specialistläkare som kan bemanna akutmottagningen.

– Vi har sedan länge behövt fler specialistläkare inom flera verksamheter. Det krävs dispens för att tillsätta läkartjänster. Vi önskar att dispensförfarandet tas bort eftersom det signalerar till cheferna att vara återhållsamma, vilket de också har varit trots att behovet funnits under lång tid, säger Anette Hein.

Hon menar att vårdplatssituation och bristen på specialister också handlar om hur stora resurser regionen skjuter till.

– Jag vet att sjukhusledningen ber om mer resurser. Vi måste få resurser att hantera det här höga inflödet av patienter.

Anette Hein håller samtidigt med om att sjukhusets åtgärdsplan inte är tillräcklig. Men för att komma tillrätta med problemen krävs åtgärder högre upp på regionnivå, menar hon.

– Sjukhusledningen gör nog så gott de kan men de har inte alla verktyg i sin hand. Ledningen planerar att öppna fler vårdplatser och beskriver det, men vi ser inte att det är tillräckligt.

Anette Hein fortsätter:

– Från läkarföreningens sida skulle vi vilja se ett fastslaget mål om att det ska vara en beläggning på 85 procent för klara akutsjukhusets skiftningar i belastning. Det behövs för ett bra flöde på akutmottagningen. Vi kan aldrig nå det med en beläggning på över 100 procent.