Lars Rocksén, föreslås bli förste vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse. Foto: Anders Wiklund/TT

Lars Rocksén är specialist i anestesi och intensivvård på Örnsköldsviks sjukhus i Region Västernorrland. Han började engagera sig fackligt för cirka tio år sedan i Sveriges yngre läkares förening i Västernorrland och Ångermanlands läkarförening, där han sedan blev ordförande. Han har suttit med som ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse sedan 2019.

Johan Styrud och Madeleine Liljegren är också nominerade till posten som förste vice ordförande. Men valberedningen väljer alltså att nominera Lars Rocksén.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att Lars Rocksén har ett stort förtroende bland många av förbundets förtroendevalda, brinner för ett »strategiskt arbetssätt och har erfarenhet av att uppmärksamma och dra nytta av kompetenser i en grupp« och tillför de mindre sjukhusens perspektiv.

»Lars mångfacetterade kompetensprofil och personliga egenskaper utgör goda förutsättningar för att långsiktigt komplementera presidiet i dess uppgift att föra Läkarförbundet framåt«, skriver valberedningen.

Johan Styrud, Madeleine Liljegren, Shokoufeh Manouchehr Pour och Tina Craaford föreslås bli omvalda som ledamöter i förbundsstyrelsen.

Valberedningen föreslår Gabriella Schanning och Christofer Lindholm som nya ledamöter. Christofer Lindholm är specialistläkare i anestesi och intensivvård på Centralsjukhuset i Karlstad. Han är ordförande i Värmlands läkarförening. Gabriella Schanning är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Capio Sankt Görans sjukhus, ordförande i SYLF Stockholm och är även fackligt engagerad i läkarföreningen på sin arbetsplats.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls 10–11 november.