– Det är rimligt att man är vaccinerad om man söker anställning för att vårda de mest sjuka och sköra och äldre. Behöver regelverken ses över så är vi positiva till att göra det, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

I dagsläget finns inga nationella rekommendationer för hur arbetsgivare ska behandla personal som valt att inte ta vaccinet. Därför vill Moderaterna också att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer, medan Liberalerna vill se ett förtydligande av smittskyddslagen.

– Regioner, en del kommuner, SKR, många organisationer som verkligen berörs av den här lagstiftningen försöker nu bena i vad det är som gäller, säger Liberalernas social- och sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist.

Socialminister Lena Hallengren (S) anser dock att frågan om hur nyanställningar inom vården ska hanteras kommer för tidigt.

– Nu måste man hantera de som redan finns på arbetsplatserna. Den som arbetar i vård och omsorg och i patientnära relationer ska ju vara vaccinerad. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det blir så, på ett eller annat sätt, säger hon.

Liberalerna i Stockholm har tidigare uttryckt att man vill kunna ha möjlighet att sparka ovaccinerad vårdpersonal genom en ändring av smittskyddslagen. Partisekreteraren Juno Blom var dock tydlig med att detta inte var partiets politik utan att Liberalerna centralt snarare vill motivera personal till att vaccinera sig.