En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet besök på akuten minskade förra året, jämfört med 2019. Under 2020 handlade det om totalt 1,6 miljoner besök i den vuxna befolkningen, jämfört med mer än 1,8 miljoner året dessförinnan.

På flera av de stora sjukhusen – Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götaland, Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm samt Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Nya Karolinska i Solna – minskade antalet besök med mellan 17 och 21 procent.

Trots en minskad ström av patienter minskade dock den totala vistelsetiden bara marginellt om man ser till hela landet. Hälften av besöken i landet varade längre än 3 timmar och 38 minuter. Det är en minskning med fyra minuter jämfört med 2019.

Den totala vistelsetiden minskade i 15 av 21 regioner och på knappt 60 procent av alla akutmottagningar. Den längsta vistelsetiden hade Södersjukhuset i Stockholm. Här varade ett besök i närmare 6 timmar i median.

Däremot minskade väntetiden till bedömning av läkare tydligt, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Under 2020 var medianväntetiden 50 minuter – åtta minuter kortare än under 2019.

Allra störst var minskningen på Södersjukhuset. Här väntade patienter 27 minuter mindre i median på läkarbedömning. Trots det hade sjukhuset den längsta väntetiden i landet – 1 timme och 36 minuter.

Snabbast till läkarbedömning gick det på Kiruna sjukhus och Piteå Älvdals sjukhus i Norrbotten, där patienterna väntade i 18 minuter i median.