Efter graviditetsvecka 20 räknas gravida som riskgrupp, bland annat eftersom en allvarlig covid-19-infektion bedöms öka risken för att föda för tidigt. Folkhälsomyndigheten anser att gravida som fått vaccin kan fortsätta jobba som vanligt även efter vecka 20, medan Arbetsmiljöverket tycker att riskerna ska bedömas på samma sätt som tidigare – oavsett vaccination. Om det inte går att säkerställa att kvinnan inte exponeras för viruset ska hon förbjudas att arbeta, enligt myndigheten.

Igge Gustafsson, läkare och medicinskt sakkunnig på Arbetsmiljöverket, sa i en intervju med Ekot i förra veckan att vaccinationerna enbart pågått under en kort tid, samtidigt som vaccinet bara skyddar mot allvarlig sjukdom och att myndigheten därför hänvisar till försiktighetsprincipen.

– Om det blir några negativa konsekvenser för en gravid som drabbas av en mildare infektion, det vet vi faktiskt inte än, säger hon.

Emelie Hultberg är ledamot i Läkarförbundets styrelse och ordförande för arbetslivsgruppen. Hon tycker att det är mycket bekymmersamt att myndigheterna inte kan enas om en gemensam linje.

– Det är extremt olyckligt att två myndigheter inte är bättre synkade i sina råd. Det blir jättesvårt för både arbetsgivare och arbetstagare att veta hur man ska agera, säger hon.

Läkarförbundets syn på riskerna för gravida liknar Arbetsmiljöverkets, enligt Emelie Hultberg.

– Kunskapsläget är fortfarande ganska osäkert. Vet man inte hur farligt något är kan man inte vänta på kunskap utan då måste man utgå från försiktighetsprincipen.

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, var själv gravid under coronapandemin och förstår oron som många gravida läkare känner.

– Vi håller med om att det behövs en mer enhetlig rekommendation från myndigheterna, annars blir det väldigt rörigt.

Samtidigt betonar hon att det måste finnas flexibilitet åt båda hållen, både för gravida som är rädda för att bli smittade och för de kvinnor som faktiskt vill jobba så länge det går.

– Det kokar ner till att vi självklart vill se att alla regioner hanterar de här frågorna på ett likvärdigt sätt, men samtidigt måste man alltid kunna ta fram individuella lösningar, säger Madeleine Liljegren.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till Ekot att myndigheterna har ett stort ansvar att så snart som möjligt landa i likartade bedömningar.

– Vi jobbar verkligen på det.