På fredagen fick Heidi Stensmyren den medalj som symboliserar ordförandeskapet i WMA. Foto: Cecilia Sandahl/Läkarförbundet

Heidi Stensmyren valdes till ny president för World Medical Association (WMA) redan hösten 2020. Sedan dess har hon, enligt WMA:s tradition, gått dubbelt med den tidigare presidenten Dr David Barbe från USA. Men nu efterträder Heidi Stensmyren honom formellt.

– Det är en stor ära att få företräda läkare från hela världen. Jag kommer verka för att WMA:s etiska policyer och ramverk, så som exempelvis Helsingforsdeklarationen för forskningsetik, implementeras, säger Heidi Stensmyren, som tidigare varit ordförande i världsläkarorganisationens etikkommitté, i ett pressmeddelande.

Heidi Stensmyren uppger även att hon vill fördjupa läkarorganisationens samarbete med andra internationella hälsoaktörer, i synnerhet WHO. Något hon ser ett särskilt behov av efter erfarenheterna från covid-19-pandemin.

– Jag kommer att arbeta för ökat samarbete på den internationella arenan och för att stärka våra globala institutioners ställning, säger Heidi Stensmyren.

Hon nämner särskilt att uppnå god vaccinationstäckning när det gäller covid-19 och kommunicera ut rätt information som viktigt.

– I en tid när vetenskapliga fakta ifrågasätts och felaktig information i livsviktiga frågor sprids behöver WMA kommunicera både värdet av medicinsk forskning i sig och förmedla korrekt vetenskaplig information, säger Heidi Stensmyren.

WMA är en internationell och oberoende organisationen som består av läkarorganisationer från 115 länder och som företräder nio miljoner läkare. Den bildades 1947 som en reaktion på de övergrepp som läkare gjort sig skyldiga till under andra världskriget och dess huvudfokus har varit och är etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter.

Organisation har tagit fram flera policyer, bland annat Helsingforsdeklarationen som handlar om medicinsk forskning på människor. Deklarationen anses ha haft stor betydelse för att stärka patientskyddet vid medicinsk forskning.

Läkarförbundet är medlem i WMA, och deltar sedan många år i organisationens arbete. Just nu är förbundet exempelvis med i en stor översyn som görs av den internationella organisationens etikpolicy för läkare, »international code of medical ethics«.

Läs också:

Ur nazismens grymhet föddes forskningsetiken