Vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff meddelade Folkhälsomyndigheten nya riktlinjer för fullvaccinerade, liksom för personer som varit smittade under det senaste halvåret och för barn under 6 år. Dessa grupper behöver inte längre testa sig för covid-19 om de får symtom.

Biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell. Foto: Lena Katarina Johansson

– Man ska stanna hemma vid symtom på ny luftvägsinfektion. Det gäller alla, oavsett om man misstänker covid-19 eller inte. För de flesta innebär det att man är hemma i ett par dagar, upp till en vecka, säger biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell.

För att kunna återgå till jobb eller andra aktiviteter krävs att man ska vara feberfri det senaste dygnet och känna sig frisk, även om vissa luftvägssymtom kan kvarstå.

Vårdpersonal, barn från förskoleklass och uppåt, äldre samt ovaccinerade uppmanas dock att även i fortsättningen testa sig för covid-19 vid feber eller förkylning.

Rekommendationen att ovaccinerade vuxna som rest utanför Norden bör låta testa sig, oavsett om de har symtom eller inte, förlängs året ut.

Smittspridningen uppges för tillfället ligga på en stabil nivå, men fortfarande behöver vaccinationstäckningen öka bland svenskar under 40 år.

Samtidigt rapporterades fyra nya dödsfall med covid-19, vilket innebär att totalt 14 926 personer hittills avlidit. 1 161 264 fall av covid-19 har konstaterats i Sverige sedan pandemin startade.