I en rapport som statliga Vinnova la fram i våras konstaterade myndigheten att Sverige behöver öka tillgången till anläggningar för avancerad produktion av läkemedel och vaccin. Enligt Vinnova skulle det både kunna stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och svensk beredskap.

Nu svarar regeringen med att ge Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att främja utveckling och produktion av just avancerade läkemedel och vacciner.

– Uppdraget att etablera den här innovationshubben som vi får nu är ett tydligt steg i den riktning som vår rapport pekar ut. Därför ser vi mycket fram emot det här uppdraget, sa Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova vid en pressträff.

Tanken är att hubben, som ska etableras i Matfors, ska vara öppen olika aktörer. Både stora och små företag såväl som universitet och högskolor ska kunna bedriva innovationsprojekt.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med investmentbolaget Flerie som förvärvat en läkemedelsfabrik i Matfors. Det nya bolaget får namnet Northxbiologics.

För uppdraget får Vinnova 21 miljoner kronor i år och ytterligare 15 miljoner kronor nästa år. Dessutom skjuter Vinnova till 14 miljoner kronor från befintliga medel.

Vinnova ska lämna slutredovisning av uppdraget den 31 mars 2023.

Mer om uppdraget finns att läsa på regeringens webbplats.