Kostnaderna för inhyrd personal i regionernas hälso- och sjukvård uppgick under det första halvåret 2021 till drygt 2,8 miljarder kronor, enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Det är en ökning jämfört med motsvarande period förra året då notan var knappt 2,6 miljarder kronor.

Men även i förhållande till kostnaderna för den egna personalen ökade hyrkostnaderna något. Inhyrd personal utgjorde 3,3 procent av de totala personalkostnaderna under första halvåret 2021, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 9,3 procent, eller 241 miljoner kronor, medan kostnaderna för regionernas egenanställda personal ökade med 6,8 procent, motsvarande 5,4 miljarder kronor.

– Under en period av extraordinärt tryck på vården har alla resurser använts. Regionerna har i första hand anställt fler och ökat sina kostnader för ordinarie personal. Inhyrd personal har fungerat som en nödvändig ventil för att hantera den ansträngda situationen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Enligt SKR har pandemins effekter när det gäller inhyrd personal gett ett tydligare utslag nu jämfört med våren 2020.

Samtidigt som belastningen under vintern och våren varit mycket stor på den akuta covidvåden har arbetet med uppskjuten vård kommit igång. SKR konstaterar också att korttidsfrånvaron bland den ordinarie personalen varit hög och att behovet av återhämtning varit stort.

Dessutom har söktrycket ökat på grund av att personer som avvaktat med att kontakta vården under 2020 nu har börjat göra det. Regionerna har dessutom behövt avvara många sjuksköterskor till vaccinationsverksamhet.

Kostnadsökningen syns främst inom sjukhusvården. Där har notan för inhyrda sjuksköterskor ökat med 22 procent och för läkare med 12 procent. För primärvården ökade hyrkostnaderna med 2,7 procent medan hyrkostnaderna i psykiatrin minskade med 4,3 procent.

Samtidigt finns regionala skillnader. Fyra regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal under första halvåret 2021 jämfört med 2020. Det är Skåne, Blekinge, Gotland och Västernorrland. Störst är minskningen i Skåne och Blekinge, 17,1 respektive 16,7 procent.

Enligt SKR kommer pandemin sannolikt att fortsätta påverka behovet av inhyrd personal resten av året.