Sedan 20 juli krävs ett anställningskontrakt på 18 månader från den dagen ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas. Doktorander som vill stanna i Sverige ansöker om permanent uppehållstillstånd efter fyra års studier, när det är cirka ett år kvar av utbildningen.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har kritiserat beslutet och menar att lagändringen är ett hårt slag för just doktorander.

SULF:s ordförande Mats Ericson skrev i slutet av september en debattartikel i tidningen Altinget där han varnar för att en massiv forskarflykt hotar Sverige. Han skriver att lagändringen går emot Sveriges forskningsproposition om att andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka.

Även Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen är kritisk till lagändringen. Han anser att den inte är anpassad till hur arbetsmarknaden fungerar för yngre akademiker.

– Det tar tid för forskare att hitta en tillsvidareanställning, som är det som krävs för att få permanent uppehållstillstånd. Här måste man få till ett undantag i lagen för doktorander, säger han.

Han anser att det är en inkonsekvent politik som går emot regeringens egen forskningsproposition och Sveriges ambition om att bli en ledande forskningsnation. Om det ska bli verklighet, säger han, så måste vi kunna attrahera talanger.

– Det blir svårare nu.

Ole Petter Ottersen har redan sett en ökad oro bland doktoranderna på Karolinska institutet. Många skriver till honom och är frustrerade.

– De sökte forskarutbildning i Sverige utifrån andra premisser än vad som gäller nu. Studenterna är chockade över att förändringarna i lagen ändrades så snabbt, och att det sker utan övergångsbestämmelser. Jag tycker inte att det är värdigt en demokrati som bör ha en transparent process, säger han.

För forskarstuderande som har en läkarexamen från ett land utanför EU/EES blir situationen extra knepig. Att få legitimationen giltig i Sverige är en process som tar 2–4 år, enligt Socialstyrelsen.

Azar Rezapour, doktorand, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet.

Doktoranden Azar Rezapour är en av dem som berörs av de nya reglerna. Hon kom till Sverige från Iran 2016 efter att ha arbetat i fyra år som läkare i hemlandet. Hon är sedan 2018 doktorand inom cancerimmunologi vid Göteborgs universitet och lägger fram sin avhandling 2023. Hennes plan var att som nydisputerad arbeta kliniskt som onkolog i Sverige och samtidigt forska, en kombination som hon menar inte är möjlig i hemlandet.

– Även om jag spenderar all vaken tid vid sidan om doktorandstudierna för att studera till alla kunskapsprov som krävs för att få en svensk läkarlegitimation, så blir det svårt eftersom jag dessutom måste göra sex månaders praktisk tjänstgöring, säger hon.

Azar Rezapour fick doktorandtjänst både i Sverige och Norge, men valde Sverige eftersom hon gjort sig hemmastadd och lärt sig språket.

– Det känns uppgivet. Hade jag valt Norge så hade jag inte varit i den här situationen. Nu har jag inget annat val än att söka mig utanför Sverige efter min doktorsexamen. Det är synd, Sverige behöver fler läkare, säger hon.

En annan doktorand som berörs av de nya reglerna är Muwada Bashir. Hon kom till Sverige från hemlandet Sudan 2017 efter att ha blivit färdig läkare i hemlandet 2015. Hon påbörjade sin forskarutbildning inom respiratorisk medicin vid Göteborgs universitet 2019 efter att ha läst en tvåårig mastersutbildning. Hon, liksom Azar Rezapour, lägger fram sin doktorandexamen 2023.

Hon fick rådet att fokusera på doktorandstudierna och göra kunskapstesterna för läkarlegitimationen senare.

– Med de nya bestämmelserna har det blivit mycket svårare. Sverige behöver läkare, men nu har förutsättningarna ändrats, säger hon.

Muwada Bashir, doktorand, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet.

Muwada Bashirs plan var att arbeta som lungläkare eller kardiolog i Sverige och samtidigt forska. Nu uttrycker hon frustration över att förändringarna ändrades så snabbt. Hon säger att hon har investerat allt här och skapat sig ett liv med vänner och framtidsdrömmar.

– Förändringarna sker i slutet av doktorandstudierna under den period som kräver mest fokus. Det är extremt stressande, säger hon.

Både Azar Rezapour och Muwada Bashir planerar nu att söka sig till engelskspråkiga länder efter doktorsexamen. Azar Rezapour tänker sig Australien, England eller Kanada. Muwada Bashir vill åka till England.

Båda är medlemmar av en Facebookgrupp som syftar till att sprida ordet till andra doktorander och forskare som påverkas av den nya lagen. De vill genom gruppen skapa uppmärksamhet kring frågan och få till en lagändring. Gruppen har för tillfället 1 800 medlemmar.