Det var i juni i år som ÖNEP åtalsanmälde den registerstudie som fyra medicinforskare vid Lunds universitet har gjort.

Studien, som publicerades i våras, visade bland annat att närmare 60 procent av alla som dömts för våldtäkt i Sverige under åren 2000 till 2015 hade utländsk bakgrund – vilket fick mycket uppmärksamhet i medier.

Men enligt ÖNEP saknade alltså forskningen etikprövningstillstånd, vilket är i strid med etikprövningslagen.

– Vi anser att de visserligen haft ett etikprövningstillstånd, men det omfattar inte de känsliga personuppgifter som de använder i publikationen som vi har slagit ned på, säger Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP.

Han är kritisk till åklagarens beslut att inte inleda förundersökning.

– Åklagaren säger att det inte finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Det är mycket märkligt. Därför har vi begärt en överprövning, säger Jörgen Svidén.

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och ansvarig för studien, säger till Läkartidningen att hon och hennes medarbetare inte hade någon som helst tanke på att forskningen skulle sakna tillstånd.

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. Foto: Lunds universitet

– Vår forskargrupp har i mer än 20 år arbetat med de unika registerdata som finns i Sverige. Vi har i alla år varit ytterst noggranna med att söka etiktillstånd för alla våra studier. Så även den här gången. Vi ansåg ju att vi hade ett giltigt etiktillstånd, med de ändringar som vi hade ansökt om hos etikkommittén och fått beviljade, säger Kristina Sundquist och tillägger:

– Men nu har Överklagandenämnden gjort en helt annan bedömning och det är klart att vi rättar oss efter deras beslut.

Hon säger att hon blev chockad av åtalsanmälan.

– Jag blev förstås lugnad av att åklagaren snabbt valde att inte inleda förundersökning, utan lade ned ärendet. Nu fick jag veta att Överklagandenämnden begärt en överprövning och det är klart att det nästan är ännu mer chockerande. Det här är en väldigt pressande situation för mig.

Studien handlar inte i första hand om födelseland och våldtäkt, framhåller hon.

– Jag tycker att det här med ursprungsland blåstes upp för mycket i media. Det är en studie där vi använder ett stort antal variabler, där födelseland är en, för att beskriva dömda våldtäktsmän. Det övergripande syftet med studien var att ta fram ny kunskap som kan användas i det förebyggande arbetet.

Kristina Sundquist – som är en av Sveriges mest produktiva forskare – kan i dagsläget inte svara på vad turerna kring den nu aktuella studien kommer att innebära för hennes forskning i stort.

– Det kan ju hända att Överklagandenämnden inte instämmer i sättet som registerforskare använder registren på i dag. Det är många forskare i Sverige som nu är osäkra på vad som gäller.

ÖNEP – som har ansvar för tillsyn av etikprövningslagen sedan i januari 2020 – hoppas att åklagare ska fatta beslut om att inleda förundersökning i ärendet.

– Anser man inte att det här – forskning utan tillstånd – faller under allmänt åtal så är frågan om den tillsynsverksamhet vi bedriver överhuvudtaget är meningsfull, säger Jörgen Svidén och fortsätter:

– Om inte ens forskning utan tillstånd leder till att åklagare inleder förundersökning – vad ska då göra det?