Det är den interna kontrollen som brustit, meddelar Region Sörmland i ett pressmeddelande. Totalt 102 personer i Nyköping hann i måndags få det utgångna vaccinet innan misstaget upptäcktes.

Vaccinet ska under hela transportkedjan dock ha förvarats i frys- och kylskåp enligt gällande rekommendation, uppger Magnus Johansson, ansvarig för vaccinationsprogrammet Region Sörmland.

– Det finns inga kända medicinska risker med att få vaccin som förvarats längre än hållbarhetsdatum och vår preliminära bedömning är att vaccinet ger skydd mot covid-19, säger han och fortsätter:

– Vi har dock tagit kontakt med vaccintillverkaren Pfizer för att få ytterligare information om den längre förvaringen kan innebära någon påverkan på vaccinet som gör att vaccinationen behöver görs om.

Samtliga som fått vaccinet kommer att kontaktas av regionen. Därtill kommer en avvikelserapport att skrivas.