Sedan i april förra året har 155 covid-utbrott skett inne på själva sjukhuset, och två av tre som blivit sjuka under dessa utbrott har varit vårdpersonal. Siffrorna över smittspridningen är enligt Birgitta Lytsy, överläkare i vårdhygien, ett resultat av kombinationen att man inte haft immunitet, »en luftburenhet som vi inte visste om och trånga personalutrymmen« och därutöver vad hon beskriver som en usel följsamhet till hygienregler på vissa ställen. När man nu svart på vitt kunnat visa exakt på vilken avdelning som smittan sprids, i realtid, hoppas Birgitta Lytsy att det ska leda till en förändrad syn på att gå till jobbet när man känner sig krasslig.

Faktum är att på många håll verkar en kulturförändring redan ha skett, enligt Dagens Medicins kartläggning.

– Innan pandemin kunde man kanske komma till jobbet lite småsnuvig ibland och det var socialt accepterat. Det är det knappast längre, säger Pontus Juhlin, HR-direktör i Region Kronoberg.

Han menar dock att det saknas en övergripande strategi för att lösa bemanningen när personalen stannar hemma vid minsta symtom, men öppnar för att regionen kan behöva tänka om och bemanna på ett annat sätt i framtiden.