Gustav Waxegård, specialist i klinisk psykologi och filosofie doktor. Foto: Privat

Gustaf Waxegård, psykolog, specialist i klinisk psykologi och filosofie doktor, var en av talarna på en temadag om faktaresistens som arrangerades på Örebro universitetssjukhus i mitten av oktober. Han tror att läkare i andra länder möter mer faktaresistens än vad svenska läkare gör.

– Till exempel kan runt 6 procent i Sverige betraktas som klimatförnekare, jämfört med 23 procent i USA.

Men Gustaf Waxegård tycker ändå att det är viktigt att ta frågan på allvar för att inte exempelvis vaccinskepsisen ska breda ut sig.

– Den kan komma att växa här också. Och samtidigt är det nu vi kan arbeta förebyggande när det fortfarande är så pass begränsad spridning av den här typen av idéer.

Här är några råd han vill ge alla läkare som möter faktaresistens bland patienter:

1) Var empatisk

»Det är viktigt för personer i vården att utveckla en ganska radikal empati för de här patienterna. För att kunna närma sig en patient med konspirationsteorier är det bra att som läkare fundera över vad konspirationsteoretiskt tänkande och faktaresistens kan fylla för behov. Om man ska sammanfatta forskningen är det att personen vill ha kontroll, känna sig trygg och förstå sin omvärld. Ibland kan man därför behöva säga rakt ut till en patient att jag bryr mig om dig, för det skapar trygghet.«

»Se det som att patienten är i en situation som vi behöver hjälpa till med. Man kan jämföra det med rökning, som är något som kan ha positiva aspekter för patienten, men där vi kan slå fast att det i längden är negativt för hälsan.«

2) Behåll lugnet

»Var lugn, alert och vänlig. Visa aktiv omtanke om patienten. Se till att du själv inte hamnar i affekt eller blir uppvarvad, annars eskalerar du en konflikt i stället för att lösa den.«

3) Fokusera på fakta

»Det är en myt i sig att fakta inte hjälper personer som utvecklat ett konspirationsteoretiskt tänkande. Jag tycker tvärtom att man ska fokusera på fakta, siffror och forskning – men att det är viktigt att ge informationen på en nivå som den du möter kan förstå och att du gör det inom en fungerande relation.«

4) Låt mötet ta tid

»Ett enkelt tips är att ge vissa patientmöten mer tid. Då får du bättre möjlighet att lyssna och patienten får en chans att ta till sig fakta på ett helt annat sätt. När vi känner oss pressade har vi annars en tendens att ta mentala genvägar för att komma framåt. Ta en busstidtabell som exempel. Om man verkligen ger sig tid att titta på den ordentligt ser man kanske att den var från 2015 och inte från i år eller att den gällde ett helt annat län.«

5) Försök inte övertyga patienten

»Tänk inte att du ska övertyga patienten utan att ni ska göra ett jobb tillsammans. En teamtanke med patienten är väldigt bra att ha. Lyssna och prata för att lära, inte för att vinna.«

6) Utmana inte patientens identitet eller självbild i onödan

»Om det inte är absolut nödvändigt, utmana inte folks personliga eller sociala identitet. Om någon identifierar sig som vaccinmotståndare i allmänhet behöver man som läkare inte lägga en massa krut på att få patienten att tycka annorlunda. Man kan prata om andra saker, som till exempel vad vaccinet skulle kunna göra för skillnad för patienten eller dennes familj. Fundera hellre över vilka delar av patientens identitet och självbild du kan validera och visa uppskattning för, utan att det sätter dig själv i en knepig sits.«

Läs också: Faktaresistens lyftes på temadag i vården: »Är ett hot mot folkhälsan«