Det handlar om ett mordfall i Västsverige 2017 där en kropp hittades, utsatt för kraftigt våld och brännskador. En man dömdes i tingsrätten till livstids fängelse för mord, vilket sedan sänktes till 18 års fängelse i hovrätten.

Mannen överklagade till Högsta domstolen med motiveringen att det begåtts flera rättegångsfel. En del av bakgrunden var att försvaret hade anlitat en utomstående rättsläkare som konsult, men det var oklart vilket underlag han egentligen haft tillgång till. HD gav inte prövningstillstånd – men rättsläkaren åtalades i stället för grovt osant intygande.

Enligt åtalet ska rättsläkaren ha intygat till hovrätten att han hade tillgång till samma underlag som den rättsläkare som utförde obduktionen, däribland ett antal obduktionsbilder. Enligt åtalet stämmer det dock inte och det skulle i sin tur ha inneburit att den åtalade rättsläkaren inte haft samma möjlighet att bedöma händelseförloppet.

Rättsläkaren har förnekat brott. Och nu frikänns han alltså i tingsrätten efter att åklagaren lagt ner åtalet. Enligt åklagaren gör nya omständigheter att man inte kan förvänta sig en fällande dom och att det därmed inte föreligger tillräckliga skäl för åtal.

Läs mer:

Rättsläkare åtalas för osant intygande i mordfall