– Vi var väl medvetna om att vi hade en bristande tillgänglighet inom BUP. Därför beslutade vi att införa vårdval. Men att köläget skulle vara så här allvarligt kände vi inte till. Det är bra att det nu kommer fram även om siffrorna är mycket allvarliga, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) i ett pressmeddelande.

Till nästa år kommer regionen införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, som Läkartidningen tidigare rapporterat. I samband med detta har en ny modell för rapportering av väntetider och köer introducerats. Genom detta nya system har regionen nu sett att 354 barn och ungdomar väntar på utredning, medan 448 står i kö för behandling.

Vårdvalet för barn- och ungdomspsykiatrin har varit en omtvistad fråga i Dalarna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ställt sig kritiska, och oppositionsrådet Elin Norén (S) har tidigare sagt att hon »hellre sett att man skjuter till resurser än att man privatiserar sönder den i många små bitar«. Även anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin har varit negativa till vårdvalet, då de hävdat att en privatisering riskerar att leda till sämre vård.