Det var i slutet på september som Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo) beslutade om ett föreläggande mot Region Uppsala. Enligt beslutet behöver antalet vårdplatser på Akademiska sjukhuset utökas med minst 30 stycken senast den 2 december. Om så inte sker kan regionen krävas på ett vite på 20 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Ivo under lång tid har påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Problemen beror enligt Ivo på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser.

Nu meddelar Region Uppsala att man överklagar Ivo:s beslut. Regionen anser bland annat att det är oklart hur utökningen av vårdplatser mäts. Dessutom pekar man på att antalet vårdplatser på ett stort sjukhus varierar över tid och är beroende av exempelvis personaltillgång och säsongsvariationer.

Regionen vänder sig också mot att det inte heller framgår vilka specialistområden det gäller, eller om vissa vårdplatser kan inrättas vid lasarettet i Enköping. Dessutom menar regionen att tidsgränsen orealistisk.

Sammantaget anser regionen att det är oklart vad Ivo vill att regionen ska göra. Därför vill man nu få ärendet prövat i förvaltningsrätten.

Regionen yrkar i första hand på Ivo:s beslut ska upphävas. I andra hand yrkar man på att vitet tas bort eller sätts till ett lägre belopp.

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler pekar på att inrättandet av nya vårdplatser inte handlar om att skaffa nya sängar. Han menar att det i stället är en bemanningsfråga.

– För att inrätta nya vårdplatser behöver vi rekrytera och introducera cirka 40 sjuksköterskor med allmän grundutbildning och 40 undersköterskor. Det tar längre tid än de nio veckor som Ivo vill ge oss, särskilt i det postpandemiska läge som vi befinner oss i. Vi har stora uppdämda vårdbehov och bristen på centrala personalkategorier är så stor att det inte ens är möjligt att hyra in den personal som krävs, säger Mikael Köhler i pressmeddelandet.

Läs mer:
Akademiska riskerar mångmiljonvite