Förra läsåret gick studieorten Riga i Lettland om Gdansk. Det innebar att det för första gången på ett decennium inte var en polsk studieort som toppade listan över de populäraste orterna för svenska läkarstudenter utomlands. I många år har annars polska Gdansk lockat flest svenskar.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) statistik över läkarstudenter med studiemedel läsåret 2020/21 visar att trenden stärkts ytterligare. Polen lockar allt färre svenska läkarstudenter. Läsåret 2020/21 var det 327 svenska läkarstudenter som studerade i den polska universitetsstaden jämfört med 349 det föregående läsåret.

Samtidigt har Riga fått ett kraftigt tillskott på nästan hundra svenska läkarstudenter på ett år – från 414 studenter 2019/20 till 505 studenter läsåret efter.

Kaunas i Litauen tog över tredjeplatsen från polska Wroclaw förra året. Orten ligger kvar på plats tre även i år och ökar i popularitet. Nu är det 187 svenska studenter som läser till läkare på den litauiska orten, förra läsåret var det 136.

Totalt sett var det 2 287 svenskar som studerade till läkare utomlands med studiemedel från CSN läsåret 2020/21. 2 111 av dessa studerade i ett EU-land utanför Norden. Det är en liten ökning jämfört med läsåret innan.

Även om Polens dragningskraft har minskat, är det fortfarande det överlägset största utbildningslandet av svenska läkare utanför Sverige. Det här läsåret studerar 804 svenskar till läkare i Polen. 2019/20 var det 869 svenska läkarstudenter.

Att intresset för att studera i Polen har svalnat beror på att läkarutbildningen i motsats till de flesta läkarutbildningarna i EU inte är legitimationsgrundande, vilket innebär att allmäntjänstgöring (AT) krävs. Osäkerheten kring vad som sker när AT försvinner i Sverige är stor och Läkarförbundet har avrått svenskar från att söka läkarutbildningar i Polen.

Antalet läkarstudenter i Sverige fortsätter att öka till följd av utbyggnaden av läkarutbildningen. Läsåret 2020/21 var det 8 579 läkarstudenter, året innan var det 8 396.