Åldersgruppen unga mellan 16 och 17 år har redan fått grönt ljus för att genomgå mognadsbedömningar när föräldrarna inte godkänt vaccination. En mognadsbedömning kan innebära att barnet får besvara skriftliga frågor om sin hälsa och hur hen gjort valet att vaccinera sig.

Men Sveriges Kommuner och regioner går nu ett steg längre, rapporterar Dagens Nyheter.

– SKR har sett över det juridiska stödet till regioner och kommuner och konstaterar att det går att genomföra mognadsbedömningar ner till 15 års ålder, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

Det är dock fortfarande upp till regionerna huruvida de främst vill använda sig av mognadsbedömningar eller av vårdnadshavarnas samtycke. För 12–14-åringar är praxis fortsatt skriftligt samtycke från föräldrarna, förutom i undantagsfall. Dagens Nyheter har varit i kontakt med flera regioner som ser utmaningar med skolvaccineringen, bland annat kring logistik och att verkligen få in de underskrivna blanketterna från föräldrar.