I dag får den som har rätt att förordna läkemedel, exempelvis läkare, inte äga mer 50 procent eller mer av ett apotek för att förhindra onödig förskrivning av läkemedel.

Men enligt regeringen finns ytterligare behov av reglering när det gäller privata vårdgivares ägande av apotek.

Regeringen hänvisar till en rapport som Läkemedelsverket tidigare lämnat till Socialdepartementet. Myndighetens bedömning var bland annat att privata vårdgivare borde ha samma begränsning i sitt ägande som läkemedelsbolag och läkemedelstillverkare.

Läkemedelsverket föreslog att reglerna om att vårdgivare inte ska få äga apotek, också ska gälla åt andra hållet. Det skulle i så fall innebära att öppenvårdsapotek inte skulle få äga vårdgivare.

Utredningen som regeringen nu tillsätter ska ta fram de konkreta lagförslag som krävs för att ta Läkemedelsverkets förslag vidare. Syftet är att minska risken för att gemensamt ägande leder till onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

– Det ska vara det medicinska behovet som styr förskrivning och vårdutnyttjande och därför ser vi behov av att reglera ägandet av apotek ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Kopplingen mellan privata vårdgivare och apotek har tidigare diskuterats, bland annat efter att statliga Apoteket AB förra året meddelade att man köper in sig i den privata digitala vårdgivaren Doktor 24.

Utredningen som nu tillsätts ska ledas av Anna-Lena Sörenson som tidigare varit utredare för andra statliga utredningar, bland annat den så kallade Spelmarknadsutredningen.

I uppdraget ingår också att se över patientskadelagen för att göra det möjligt för patienter att få ersättning för skador till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 27 maj 2022. Slutredovisning ska ske senast den 17 mars 2023.

Läs också:

Nergårdh: Apotekts köp i Doktor 24 problematiskt

Apoteket blir delägare i Doktor 24