Av de tretton regioner som svarat på Ekots fråga om vaccinationstäckningen i åldersgruppen har Region Jönköping hunnit längst med 45,8 procent vaccinerade, medan Region Värmland inte börjat ge barnen vaccin ännu. Enligt regionens vaccinationssamordnare Anders Nordmark hade ett arbete påbörjats för att öka vaccinationstäckningen bland vuxna i Värmland när rekommendationerna om att vaccinera barn kom. Då tvingades regionen prioritera.

­ – Vi hade inte riktigt möjlighet att släppa allt annat och bara rikta in oss på 12–15-åringarna, säger han.

Men eftersom smittspridningen bland de yngre i Värmland är låg just nu ser Anders Nordmark inga risker med att vänta med vaccinationen av barn i två veckor till.

Region Jönköping ligger bra till med vaccinationerna eftersom man redan hade gjort en inventering av skolor och elevunderlag i regionen när de nya direktiven kom, berättar biträdande smittskyddsläkare David Edenvik.

I Region Kalmar har 6 procent av barnen fått en första vaccindos, men vaccinationssamordnaren Marie Ragnarsson säger till Ekot att regionen kommer att komma ikapp på sikt.

De flesta av landets 21 regioner började vaccinera 12–15-åringar den 11 oktober.

Läs också:

Skolläkarföreningen: »Utmaning att vaccinera en halv miljon barn – men ger positiva bieffekter«

Mora i framkant inför vaccinering av barn i skolan: »Tittar inte på gränser«

Jönköping i topp

Andel barn i åldern 12–15 år som vaccinerats mot covid-19.

Gävleborg: 11 procent

Jämtland/Härjedalen: 43 procent

Jönköping: 45,8 procent

Kalmar: 6 procent

Kronoberg: 8,4 procent

Stockholm 14,66 procent

Sörmland: 20 procent

Uppsala: 28,22 procent

Värmland: Ej börjat ännu

Västmanland: 11 procent

Västerbotten: 8,33 procent

Örebro: 15 procent

Östergötland: 32,1 procent

Övriga regioner har inte svarat, eller har inte angett det totala antalet i åldersgruppen.

Källa: Sveriges Radio Ekot.