Kohortstudien, som publicerats i JAMA Internal Medicine, har använt svensk statistik över icke immuna individer som matchades mot familjemedlemmar som vaccinerats mot covid-19 eller som genomgått infektion. Totalt omfattar studien över 1,8 miljoner människor i fler än 800 000 familjer. Statistiken kommer av registerdata från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

Resultaten visar att de som saknade egen immunitet, löpte mellan 45 och 97 procents lägre risk att infekteras om deras familjemedlemmar fått två doser vaccin eller genomgått sjukdomen. Siffran var beroende av hur många familjemedlemmar som var immuna: ju fler immuna, desto lägre risk.

Forskarna har tagit hänsyn till faktorer såsom ålder, kön, socioekonomisk status och diagnoser som utgör riskfaktorer för att få covid-19. De påpekar dock att data i de största familjerna var något begränsad.

Resultaten tyder hur som helst på att vaccination spelar en nyckelroll i spridningen av viruset inom familjer. Och det har troligen betydelse för flockimmunitet och mutationsrisk, menar forskarna bakom studien.

– Genom att vaccinera sig och därmed hålla tillbaka smittspridningen minskar man inte bara risken att fler blir allvarligt sjuka, utan också risken att nya mutationer av viruset ska uppkomma och få fäste, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

– Att många vaccinerar sig är därför viktigt inte bara lokalt och nationellt, utan även globalt.

Läs studien: Nordström P, et al. JAMA Internal Medicine.2021; 10.1001