Håkan Olausson, läkare och professor i klinisk neurofysiologi vid Linköpings universitet.

Enligt Håkan Olausson har de upptäckter som nu belönas med Nobelpriset betytt massor för hans egen forskning. Särskilt Ardem Patapoutians upptäckt av mekanismer för hur hudberöring omsätts till nervsignaler.

– Det har ju varit ett helt mysterium. När man trycker på huden känner man någonting. Det är något som alla kan relatera till – men hur går det till? Hur går det till när det uppkommer nervsignaler? Det har Ardem Patapoutian kunnat visa för första gången, säger Håkan Olausson, som är professor vid Linköpings universitet, när Läkartidningen får tag i honom för en kommentar.

Har upptäckterna någon klinisk betydelse?

– Upptäckten av kapsaicinreceptorn har ju betydelse för att förstå smärtmekanismer. Det återstår väl att se vad den kliniska betydelsen av beröringsreceptorn är. Det är en sådan grundläggande mekanism att det är troligt att det kommer att få stor betydelse. Men i dag kan jag inte riktigt säga vad det kommer att leda till.

Han tillägger att det finns patienter som saknar de receptorer som Patapoutian upptäckt.

– Jag har undersökt sådana patienter. De känner smärta, men ingen beröring. Medfött saknar de de här mekanismerna. Vi har nyligen publicerat en artikel om sådana patienter, säger Håkan Olausson.

Tror du att det kommer att bli lättare att få forskningsanslag nu?

– Det hoppas jag!

Läs också:

Nobelpriset i medicin för upptäckter om temperatur och känsel

Det är två stora upptäckter som belönas