Josef Milerad, ordförande för Svenska skolläkarföreningen.

Som ordförande för Skolläkarföreningen har Josef Milerad stor insyn i vilka problem regionerna står inför när en halv miljon skolungdomar ska vaccineras – och de olika vägar som regionerna har valt.

Det första stora bekymret han nämner rör alla tillstånd.

– Hur inhämtar man dem? Var drar man gränsen för när man behöver föräldrarnas tillstånd eller inte? Räcker det med tillstånd från den ena föräldern eller behöver båda ha gett sitt godkännande? I vanliga fall lägger skolsköterskorna ner ett enormt jobb på att få in alla papper, men nu tror jag inte riktigt att de har den tiden, säger Josef Milerad.

För att underlätta har man i en del regioner löst frågan genom att barn som fyllt 15 inte behöver något tillstånd från vårdnadshavarna över huvud taget. Hur man hanterar barn med separerade föräldrar har varit ett annat dilemma.

– Där har vissa ordnat det genom att säga att det räcker med tillstånd från en förälder. Man utgår helt enkelt från att föräldrar med gemensam vårdnad pratar med varandra.

Den andra stora stötestenen är var barnen ska vaccineras och vem som ska ge sprutan. Vanligast är att vaccinationen sker i skolans lokaler men att man tar in hjälp från exempelvis vårdcentraler eller fristående vårdgivare.

– Elevhälsan skulle gå bankrutt om man gjorde jobbet utan att få ersättning eller hjälp, säger Josef Milerad.

När elevhälsans chefer runt om i landet nu plötsligt förväntas kunna förhandla om sjukvård med regionen kan det dock uppstå svårigheter.

– Som naiv kommuntjänsteman utan sjukvårdsbakgrund kan man ibland ta på sig saker som man inte klarar att ro i land med. Jag har hört om fall där det kan bli problematiskt att leva upp till sina åtaganden eftersom skolcheferna inte riktigt förstått vad de har tagit på sig.

Därutöver behöver en rad andra frågor redas ut, som hur man ska tänka kring barn med kroniska sjukdomar, hur man ska motivera barn som haft covid-19 till att vaccinera sig och även praktiska delar, som om man ska vaccinera under skoltid eller på kvällar och helger.

På sistone har även vaccinmotståndare börjat mobilisera mot skolorna, som bland annat SVT har rapporterat.

– De hotar i första hand skolsköterskor, rektorer och skolledare. »Om du tillåter vaccinering i din skola, då ska du få se«.

– Men bevisbördan för att vaccinet är bra är så överväldigande. Det finns rapporter om mer allvarliga biverkningar som hjärtmuskelinflammation som ligger på 50–60 fall per miljon doser bland barn. Så biverkningssidan är väldigt liten, samtidigt som det finns stora hälsovinster med att vaccinera, både genom att smittspridningen sjunker och genom att skolorna kan hållas öppna.

Josef Milerad sticker inte under stol med att vaccinationen av skolbarn kommer att innebära en tuff påfrestning för elevhälsan och »många kommer att bli utslitna«, som han säger. För skolläkarnas del kommer en vårdskuld att hopa sig, eftersom så mycket resurser kommer att slukas av vaccineringen.

– Det är en samhällsutmaning att vaccinera en halv miljon barn, men det kommer också att ge mycket positiva bieffekter på hur vi samverkar och bedriver barnsjukvård i Sverige.