Någon gång mellan den 8 september och 12 oktober ska totalt 14 medarbetare ha tagit en tredje dos vid en vaccinationsplats i länet, skriver Region Gävleborg i ett pressmeddelande. Det går emot de gällande rekommendationerna. Regionen påpekar också att det saknas evidens för nyttan av en tredje dos för personer som inte omfattas av rekommendationerna.

I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten en tredje dos till personer som bor i särskilt boende, de som är över 80 år, samt personer med hemsjukvård och dem med hemtjänst.

Sjukvården i Region Gävleborg har nu inlett en utredning. Enligt verksamheten ska det inträffande dock inte haft någon påverkan på tillgången för andra invånare.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) kallar händelsen för »oacceptabel«. Till Sveriges Radio P4 Gävleborg säger han att regionen varit väldigt strikt i att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi ska bara ge vaccin när det är belagt att det är nyttigt och viktigt. Börjar man tumma på de reglerna smyger sig en osäkerhet in kring vilka som ska ha. Det vill vi inte.