Förra året visade en enkätundersökning att nästan hälften av medarbetarna inom Region Västerbotten upplevde en tystnadskultur på arbetsplatsen. Den dåvarande regiondirektören Kent Ehliasson uppgav då för SVT Västerbotten att mycket gjorts för att komma till rätta med problemen. Bland annat hade man tagit fram material om meddelarfrihet och planerat en stor medarbetarundersökning.

Men när svaren från runt 8 000 medarbetare nu sammanställts i medarbetarundersökningen är resultatet nedslående. Trots att 80 procent säger att de vet var och hur de kan uttrycka kritik om missförhållanden, uppger nästan 20 procent att de inte känner sig trygga med att uttrycka sig kritiskt utan att utsättas för repressalier.

– Det är allvarligt och en tydlig signal om att vi chefer, medarbetare och fackliga organisationer tillsammans måste jobba ännu mer för att bygga en trygg och öppen arbetsplatskultur. Det är en förutsättning för en god arbetsmiljö men också för utveckling av verksamheten, säger regiondirektören Tommy Svensson i ett pressmeddelande.

Läkarförbundets lokala ordförande i Västerbotten, Cecilia Nordenson, är inte förvånad över att höra om oron som många av hennes kollegor känner. Hon tycker dock att det vore intressant att få veta hur svaren skiljer sig åt beroende på yrkeskategori.

– Det jag ser är att det framför allt är mellancheferna som inte vågar säga för mycket uppåt, för att det är för riskabelt, säger hon.

Verksamhetschefer är värst utsatta, menar Cecilia Nordenson, eftersom de har stort ansvar men begränsade befogenheter.

– De ses som besvärliga om de säger för mycket. Vi har haft fall där verksamhetschefer aktivt har tystats, för att de tar för mycket plats eller är för kritiska.

Enligt Cecilia Nordenson kan det handla om att få kommentarer om att man tar för mycket egna initiativ – eller som i ett omdiskuterat fall, att verksamhetschefen blir ombedd att ta en time-out.