I slutet av 2020 avslöjade Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad att chefen för en skånsk vårdcentral, en läkare, tagit ett beslut att många äldre inte skulle få sjukhusvård om de blev sjuka. Chefen har förklarat det skulle vara för att skydda sjukhusvården från överbelastning under pandemin.

Beslutet togs dock utan samråd med anhöriga, vilket inte är tillåtet. Vårdcentralen tog också betalt för flera möten, trots att de aldrig ägde rum. Händelsen väckte stor uppståndelse och läkaren fick ta en time-out.

Det hela ledde till att Region Skåne började utreda ett flertal vårdcentraler gällande beslut om behandlingsbegränsningar. Redan i somras kunde regionen konstatera utbredda brister. Och nu visar granskningen att samtliga 18 synade vårdcentraler har gjort så allvarliga fel att de måste betala tillbaka ersättning som de har fått. Det rapporterar Sydsvenskan.

Läkare har tagit beslut om behandlingsbegränsningar på felaktigt sätt i över 500 patientfall. För varje patient har vårdcentralerna fått 3 000 kronor eftersom åtgärderna registrerats som samordnad individuell plan (se faktaruta).

Besluten handlar främst om att äldre patienter i hemsjukvård eller på boenden inte skulle få intensivvård eller hjärt–lungräddning.

Tre vårdcentraler har dessutom gjort så grova misstag att de ska betala skadestånd till Region Skåne. Regionen anser att dess varumärke och trovärdighet har skadats i samband med vårdcentralernas agerande. Regionen fattade ett liknande beslut i april då en annan vårdcentral krävdes på skadestånd. Totalt utgör kraven mot de fyra vårdcentralerna 6,5 miljoner kronor.

– Det är bekymmersamt att bristerna är så omfattande. Det här visar att det var helt rätt att vi gjorde den här granskningen, säger Gilbert Tribo (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, till Sydsvenskan.

Övriga vårdcentraler i regionens granskning ska betala tillbaka pengar. De flesta chefer för vårdcentralerna säger till Sydsvenskan att de självklart kommer betala tillbaka pengar till regionen.

Region Skåne har nu ändrat sina rutiner när det gäller samordnad individuell plan, SIP. Från och med den 1 september kan alla läsa sin upprättade SIP, vilket betyder att den godkänts av alla parter, på 1177.se.

– Detta är en viktig och efterlängtad utveckling som i första skedet innebär en möjlighet att läsa sin SIP och där utvecklingen fortsätter mot att i framtiden ska patienterna även kunna skriva och ändra i den, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Brister i vårdbeslut om äldre på flera skånska vårdcentraler

Region Skåne kräver vårdcentral på skadestånd för skada av varumärke

Vårdcentral i Skåne granskas – ska ha nekat äldre sjukhusvård

 

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)

För personer som bor i kommunalt särskilt boende har vårdcentraler ett vårdansvar. Kommun och region ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. En SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Det är i dessa samtal beslut om behandlingsbegränsningar också kan föras, det vill säga beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient.