Sedan februari i år krävs att vårdcentralerna i Region Stockholm upplåter tider som 1177 Vårdguiden kan boka in patienter direkt på, inom 24 timmar från telefonsamtalet. Syftet är att göra det enklare för patienter att få en akuttid direkt i telefon, och att det ska ge en trygghet som gör att de undviker att söka akutsjukvården. På grund av pandemin dröjde det dock till den 1 november innan reglerna trädde i kraft.

Peter Johansson är kritisk till att 1177 kan boka patienter till vårdcentraler där de inte är listade. Foto: Vibblaby husläkarmottagning

Men det innebär problem som nu flera vårdcentraler vänder sig emot.

– 1177 Vårdguiden på telefon bokar patienter till vårdcentraler där de inte är listade. Ingen av de patienter som vi fått bokade till oss av 1177 har tillhört oss, säger Peter Johansson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Vibblaby husläkarmottagning.

– Det är ett bekymmer. Tanken är ju att patienterna ska få träffa sin husläkare i första hand, och den kontinuiteten slås ju sönder av den här åtgärden.

Peter Johansson har reagerat mot de nya reglerna och krävt att regionen skulle tänka om. Han har mejlat 200 andra verksamhetschefer för vårdcentraler i Stockholm och frågade om fler upplevde problem. Och han har fått medhåll av många som ställer sig bakom hans kritik mot regionens nya regler.

– Mejl från andra vårdcentralchefer fortsätter att strömma in varje dag där de beskriver en exakt likadan situation. Patienter skickas nu runt kors och tvärs över hela Stockholmsområdet.

Kravet från regionen är att vårdcentralerna upplåter minst tre tider i veckan.

Är det så farligt egentligen?

– Ja, det skulle jag säga. Jag har ju fått återkoppling från över 60 olika vårdcentraler. Ett exempel är från en mindre vårdcentral som ligger så perifert att inga patienter från andra delar av Stockholm vill åka dit när 1177 bokar in dem. Den vårdcentralen förlorar då tre tider i veckan, eftersom de inte hinner boka om.

Som reglerna är utformade nu måste vårdcentralerna hålla 1177-tiderna fram till två timmar innan det potentiella besöket. Så om 1177 inte bokar någon tid, eller patienten avbokar, har vårdcentralerna bara två timmar på sig att göra något av tiden.

– För en liten mottagning som är pressad med många patienter,  är tre förlorade tider ett ganska stort problem, säger Peter Johansson.

Han menar att de extra patienterna utöver de listade, innebär merjobb för läkarna. Flera vårdcentraler uppger också att många patienter som bokas av 1177 är utredningspatienter, exempelvis med kroniska besvär, som hade fått bättre hjälp där de är listade. Nu resulterar besöken ofta i att patienten remitteras tillbaka till sin ordinarie vårdcentral, och att besöket som 1177 bokat därmed varit i onödan.

Christoffer Bernsköld, enhetschef och biträdande avdelningschef på enheten för allmänmedicin i Region Stockholm, skriver i ett mejl till Läkartidningen att patienterna främst ska bokas till deras egna vårdcentraler, men att de har rätt att söka vård i hela regionen.

Han skriver också att patienternas följsamhet till 1177:s rådgivning är bättre om de vet vad nästa steg är och har en bokad tid. Det minskar också risken att patienterna söker sig till akutmottagningar, närakuter eller högre vårdnivå. Alla bokade patienter har också bedömts behöva en akuttid av sjuksköterska på 1177.

»Vi kommer nu att följa hur det utvecklar sig, om syftet uppnås och föra dialog med både 1177 Vårdguiden och vårdcentralerna om det finns delar som kan justeras för att det ska kunna fungera bättre«, skriver Christoffer Bernsköld.

 

Läs även:

Originalstudie: Telefonhänvisning till akuten bakom en stor del av besöken