Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt sjukhus som i framtiden ska ersätta Centrallasarettet i Växjö.

En konsultrapport har tidigare föreslagit en minskning med 100 vårdplatser på det nya sjukhuset. Detta skulle möjliggöras genom nya arbetssätt med bland annat mer digital vård och utbyggd nära vård.

Planerna på färre vårdplatser har dock mött kritik från läkare och sjuksköterskor. Och nu har de fått gehör. Enligt ett pressmeddelande från regionen har en enig ledning nu beslutat att 11 avdelningar och 270 vårdplatser, inklusive Iva och neonatal, ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus i Växjö.

– Vi bedömer att detta är ett rimligt vårdplatsantal för att kunna bedriva en god sjukhusvård på ett nytt sjukhus. I det nya sjukhuset får vi också en inbyggd flexibilitet som gör att vi får goda möjligheter att anpassa oss efter kronobergarnas behov långsiktigt, säger regiondirektör Martin Myrskog i ett pressmeddelande.

Den 2 februari ska den politiska ledningen fatta beslut om var det framtida sjukhuset ska byggas.

– Jag är glad att beslutsunderlaget börjar ta form. Snart ska politiken besluta om det nya sjukhuset ska byggas på befintlig tomt eller i Räppe, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i pressmeddelandet.

Läs även:

Läkaroro för nytt sjukhus i Växjö

Nytt sjukhus föreslås i Växjö

»Historiskt« beslut taget – nytt sjukhus ska byggas i Växjö