Det är på uppdrag av regeringen som Vetenskapsrådet nu fördelar 50 miljoner kronor till forskning om postcovid. Anslag har beviljats till nio projekt vid Karolinska institutet, två projekt vid Göteborgs universitet och ett projekt vardera vid Stockholms universitet, Umeå universitet och Linköpings universitet.

– Det finns stora behov av att få mer kunskap om postcovid. Kompetensen inom de forskningsområden som ligger inom denna utlysning är hög i Sverige, vilket återspeglas i de ansökningar som kommit in. Det finns därmed goda förutsättningar för att öka kunskapen på många fronter och i förlängningen förbättra vård och behandling av de patienter som är drabbade, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, i ett pressmeddelande.

Forskarna ska bland annat försöka få svar på dessa frågor:

  • Orsakas postcovid av en autoimmun reaktion eller av kvarvarande virus?
  • Finns det störningar eller genetiska variationer i immunsystemet hos dem som drabbas?
  • Vad går det att säga om långsiktiga effekter på hjärnan?
  • Vilka neurologiska symtom förekommer och varför drabbas vissa?