Socialstyrelsens pågående översyn av reglerna för särskilda förordnanden att utöva läkaryrket har väckt en diskussion om läkarstudenter ska få jobba med förordnande som läkare på akuten.

Socialstyrelsen har sagt ja, men föreslår skärpta krav på stöd och handledning. Bland annat ska en legitimerad läkare vara handledare, enligt de uppdaterade föreskrifterna och allmänna råden. Samtidigt föreslås det nuvarande förbudet mot att släppa in läkarstudenter på samma sätt i primärvården kvarstå. Läkarförbundet har ställt sig bakom förslaget, men vill se skarpare skrivningar om stöd och handledning.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) vill däremot se ett förbud även på akuten. Tillsynsmyndigheten tycker det är underligt att Socialstyrelsen säger ja till studenterna på akuterna, men nej till i primärvården. Arbetet vid en akutmottagning kan »i många avseenden likställas med arbete inom primärvården«, menar Ivo.

Nu ger sig även Svensk Förening för Akutsjukvård (Swesem) in i debatten. Föreningen är starkt kritisk till Socialstyrelsens förslag.

Michael von Schickfus, ordförande för Swesem. Foto: Fredrik Schlyter

– Särbehandlingen av akutmottagningar vad gäller lägre kompetenskrav måste upphöra, säger Michael von Schickfus som är ordförande i föreningen och överläkare på akutkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Han fortsätter:

– Det är anmärkningsvärt att kompetenskraven är som lägst där arbetsmiljön är så utmanande och där akut sjuka patienter ska handläggas under tidsbrist. Det finns inga logiska argument för det. Det finns snarare argument för att det ska vara särskilt höga krav på akuten.

Han påpekar att verksamheten på en akutmottagning pågår dygnet runt. Det största patientflödet tas om hand utanför kontorstid, när bemanningen av specialistläkare på sjukhuset är som lägst.

På andra håll i sjukvården är det rutin att alltid ha en specialistläkare på plats. Han drar en parallell till ramaskriet när Region Gävleborg beslutade att ta bort kravet på att vårdcentralerna måste ha en specialistläkare på plats fysiskt under sina öppettider. Nyheten lyftes nationellt och skapade starka reaktionerna både från Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin.

Michael von Schickfus ser flera risker med dagens system, då läkarstudenter tillåts arbeta med förordnanden på akuten. Dels för att läkarstudenterna ska råka illa ut, dels för att patienterna utsätts för patientsäkerhetsrisker.

– Läkarstudenterna ställs inför situationer som de inte är kompetenta nog att hantera och får inte det stöd de behöver.

Han tycker inte att det räcker att legitimerad läkare handleder läkarstudenter med förordnanden, vilket både Socialstyrelsen och Läkarförbundet anser.

– Det är för trubbigt och ökar inte patientsäkerheten särskilt mycket. Det kan exempel innebära att nyanställda och oerfarna ST-läkare kommer handleda läkarstudenter, säger Michael von Schickfus som anser att handledaren bör vara en specialistläkare som är på plats.

Swesem har som långsiktigt mål att det ska finnas specialistläkare i akutsjukvård på plats fysiskt på akuterna alla dygnets timmar. Än så länge är det målet dock långt borta.

Michael von Schickfus tycker det är viktigt att skapa ett system där stöd och handledning alltid är närvarande och inte är något som läkarstudenten ska be om, samt att produktionskraven är lägre.

– Om man är oerfaren är det också svårt att avgöra om man har den kompetens som behövs eller inte. Man tänker kanske att man inte är duglig om man inte kan hantera situationen. Det är vi som är ansvariga som måste se till att de har rätt stöd.

Tipsa Läkartidningen!

Har du jobbat på akuten med särskilt förordnande? Vi på Läkartidningen vill gärna komma i kontakt med läkarstudenter som kan berätta om sina erfarenheter av att vikariera som underläkare på akuten före examen. Mejla gärna reporter Marie Ström på marie.strom@lakartidningen.se.