Bristen på läkarexpeditioner och andra ostörda utrymmen är ett av de största arbetsmiljöproblemen för läkarna, enligt Sjukhusläkarna som påpekar att administrativa läkarutrymmena inte prioriteras vid nybyggen av sjukhus och andra vårdbyggnader.

Läkarförbundet behöver göra mer för att förhindra utvecklingen, anser Sjukhusläkarna. »Att inte kunna arbeta ostört är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Det finns tyvärr allt fler dåliga exempel på nybyggda vårdmiljöer där läkarna marginaliserats och avsaknaden av arbetsplatser försvårar och omöjliggör det dagliga arbetet«, skriver de i en motion.

Föreningen lyfter fram Nya Karolinska i Solna som ett skräckexempel.

– Under hela våren har man försökt föra in Tema cancer, med ungefär 200 personer, genom att tränga in dem i ett kontorslandskap på 300 kvadratmeter. Det blir dålig arbetsmiljö. Och har man telefontid med en patient kan ju en totalt obehörig höra vad man pratar om, sa Magnus Hellström, som sitter i Sjukhusläkarnas styrelse och arbetade på Tema cancer fram till sin pension i juni i år, till Läkartidningen inför fullmäktigemötet.

Per Hammarlund, huvudskyddsombud på Ängelholms sjukhus och representant för Sjukhusläkarna.
Foto: Rickard Kilström

Lokala huvudskyddsombud upplever att det är svårt att få gehör för läkarnas behov vid om- och nybyggnationer.

– Ett ensamt huvudskyddsombud kan stånga sin panna blodig hur mycket arbetsmiljölagar som än skrivs. Läkarförbundet måste ta initiativet och inflytandet när det gäller utformningen av morgondagens vårdlokaler, sa Per Hammarlund, huvudskyddsombud på Ängelholms sjukhus och representant för Sjukhusläkarna, på fullmäktigemötet.

Uffe Hylin, Stockholms läkarförening, beskrev liknande erfarenheter från Södersjukhuset.

– Vi har byggt åtta nya vårdavdelningar på Södersjukhuset helt utan läkararbetsplatser och håller på med projektering av ytterligare 14, där det inte finns några läkararbetsplatser med i ritningen. Jag stångar mig blodig och märker att verktygen jag har är för dåliga. Jag vill att vi skapar vassare verktyg.

Elin Karlsson från Sjukhusläkarna inskärpte budskapet.

– Vi vill att något händer skyndsamt. För vi har så många sjukhus där arbetsmiljön håller på att haverera totalt på grund av införandet av kontorslandskap.

Till sist beslutades att Läkarförbundet ska stärka och förtydliga de lokala skyddsombudens roll i planering av läkares arbetsplats, ta fram ett »akutpaket« med åtgärder och underlag och rekommendationer för hur läkares arbetsplatser bör vara utformade.

– Vi känner extremt väl igen den här beskrivningen och ser absolut att läkarens medverkan för att bevaka arbetsmiljön i de här frågorna är superviktig, sa Emilie Hultberg från Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Läs även:

Tysta rum försvinner när vården bygger nytt

»Jag tror det finns en misstänksamhet från läkarnas sida«

»Skyddsombuden har en nyckelroll«

Utredning föreslår att staten ska äga sjukhusen