Läkartidningen berättade nyligen att åklagare inlett förundersökning på grund av den uppmärksammade registerstudie om dömda våldtäktsmäns bakgrund som enligt Överklagandenämnden för etikprövning saknat etikprövningstillstånd.

– Vi anser att de visserligen haft ett etikprövningstillstånd, men det omfattar inte de känsliga personuppgifter som de använder i publikationen som vi har slagit ned på, sa Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP, till Läkartidningen i oktober.

Bakom studien står bland andra Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.

Mats Persson (L), riksdagsledamot i Lund och ekonomisk-politisk talesperson för sitt parti, vänder sig nu till Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Han ser det som orimligt att forskare skulle behöva söka nytt etikprövningstillstånd för varje enskild forskningsfråga de vill titta på, när de redan fått tillgång till anonymiserade registeruppgifter.

– Jag har själv forskarbakgrund och har de senaste dagarna blivit kontaktad av flera Lundabor som själva arbetar inom akademin. Det här är en snackis kring fikaborden på universitetet. Om den här forskaren skulle bli fälld så berör det ju väldigt många forskare i Lund, säger Mats Persson som ställt en skriftlig fråga till ministern.

Han hoppas att Matilda Ernkrans bland annat ska svara på hur hon ser på den principiella frågeställningen om hur etikprövningslagen tillämpas.

Enligt riksdagsordningen måste ministern svara inom 14 dagar, skriver Sydsvenskan.

Kristina Sundquist har tidigare sagt till Läkartidningen att hon och hennes medarbetare inte haft någon tanke på att forskningen skulle sakna tillstånd.

– Vår forskargrupp har i mer än 20 år arbetat med de unika registerdata som finns i Sverige. Vi har i alla år varit ytterst noggranna med att söka etiktillstånd för alla våra studier. Så även den här gången. Vi ansåg ju att vi hade ett giltigt etiktillstånd, med de ändringar som vi hade ansökt om hos etikkommittén och fått beviljade, sa Kristina Sundquist och tillade:

– Men nu har Överklagandenämnden gjort en helt annan bedömning och det är klart att vi rättar oss efter deras beslut.

Mats Persson är doktor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, och var regionråd i Skåne 2009–2014.

Läs också:

Åklagare inleder förundersökning mot medicinforskare i Lund

Det här handlar det om

I beslutet om åtalsanmälan skriver ÖNEP: »Överklagandenämnden konstaterar att studien »Ärftlighet, familjefaktorer, boendemiljö och cancer; 1958-2016 har beviljats etikprövningstillstånd, ursprungligen 2012 och därefter i ett antal ändringsansökningar för att belysa det som titeln vittnar om«.

Överklagandenämnden skriver också: »De uppgifter som presenteras i artikeln »Swedish rape offenders – a latent class analysis« handlar i allt väsentligt om invandrares roll i den svenska våldtäktsstatistiken, således om känsliga personuppgifter. Inte i någon av de ansökningar som föregått de olika etikprövningstillstånden har forskarna presenterat att man avser att studera detta förhållande. Även om forskarna getts tillgång till uppgifter som gett dem den kunskap som presenteras i artikeln så har de därför inte getts tillstånd att använda dessa uppgifter«.

Mot bakgrund av detta gör Överklagandenämnden bedömningen att forskning har bedrivits utan erforderligt etikprövningstillstånd.