I september tillsatte Region Dalarna en utredning för att titta på förutsättningarna för att inte anställa personer som vägrar att vaccinera sig mot covid-19, vilket Läkartidningen berättat om.

Nu är utredningen klar, rapporterar Vårdfokus.

Där föreslås att personer som ska nyanställas ska vara fullvaccinerade mot covid-19, vilket de ska kunna styrka med ett giltigt vaccinbevis. Enligt regionen är det inte diskriminerande att kräva det eftersom det inte rör kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.

Kraven gäller även redan anställda, enligt Vårdfokus. Och även för personal, uppdragstagare och studenter som inte själva har direktkontakt med patienter men träffar andra som kan ha det.

Enligt utredningen ska personer som inte vill eller kan visa upp giltigt vaccinbevis i första hand förflyttas. I andra hand kan det bli tal om omplacering. Räcker inte det kan personen sägas upp.

Av utredningen framgår också att förflyttningar kan ske utan förhandling med fackförbund om de sker inom ramen för anställningen. Först vid omplacering eller uppsägning krävs förhandling.

Enligt Vårdfokus säger såväl Vårdförbundet Dalarna som övriga fackförbund nej till regionens förslag. Troligtvis väntar en central förhandling innan regionen kan besluta om vaccinkravet.

– Tankegången är att vi ska gå på det. Vi sätter patientsäkerheten och arbetsmiljön före vad fackförbunden tycker i det här fallet. Vi ser inga som helst möjligheter att ändra juristernas förslag till beslut, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) till tidningen.

Läs också:

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal