Det var i slutet av oktober som nyheten spreds i medier: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har börjat med en ny metod – att erbjuda patienter med svår ångest chilifrukt.

Magnus Skog. Foto: Pernilla Lundgren, SÄS

Men Magnus Skog, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin, skrattar lite när Läkartidningen når honom på telefon. För det rör sig inte om något nytt påfund.

– Det här med att äta chili tror jag mer var en kul grej för reportrarna. Ur sitt sammanhang kan det kännas lite fånigt, men det är en effektiv och beprövad strategi att använda någon form av kroppslig sensation för att bryta en ångestattack, säger Magnus Skog och fortsätter:

– Man kan till exempel äta chili. Det kan också handla om att springa snabbt, snärta sig med ett gummiband eller att tugga på aluminiumfolie.

Han konstaterar att det här en del i den färdighetsträning som ryms inom ramen för dialektisk beteendeterapi – en form av kognitiv beteendeterapi som ska minska självskadebeteende hos patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning.

– Det är alltså ingen behandling mot ångest, utan en strategi för känsloreglering, säger Magnus Skog.

Han påpekar att dialektisk beteendeterapi är den metod som den nationella arbetsgruppen för självskadebeteende i första hand rekommenderar för den här patientgruppen.

– Alla som bedriver dialektisk beteendeterapi har det här i sin arsenal, säger Magnus Skog.