Det är EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) som rekommenderat marknadsgodkännande för två läkemedel med monoklonala antikroppar. Det handlar om Ronapreve (casirivimab/imdevimab) och Regkirona (regdanvimab).

Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket rekommenderar CHMP att läkemedlen godkänns för behandling av patienter som inte behöver tilläggsbehandling med syrgas, men som har en ökad risk för allvarlig sjukdom.

Regkirona rekommenderas godkännande endast för behandling av vuxna medan Ronapreve godkänns för behandling även hos ungdomar från 12 års ålder som väger mer än 40 kg.

EMA har inför rekommendationen utvärderat data från studier som visar att behandling med läkemedlen minskar behovet av sjukhusvistelse hos covid-19-patienter med risk för allvarlig sjukdom.

Läkemedlen har redan funnits tillgängliga för vissa patienter i EU eftersom EMA gett råd om användning även under utredningstiden, skriver Läkemedelsverket.

Mer information finns på myndighetens webbplats.