Det experimentella läkemedlet molnupiravir (Lagevrio) har på sistone beskrivits som ett möjligt genombrott i jakten på antiviral behandling mot sars-cov-2.

Behandlingen ges som en kapsel via munnen, vilket ses som en stor fördel.

Vid ett eventuellt godkännande kan molnupiravir bli det första orala antivirala läkemedlet för behandling vid covid-19 inom EU.

I oktober påbörjade EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP en löpande granskning av det vetenskapliga underlaget för behandling med läkemedelskandidaten.

Nu kommer EMA med råd som stöder nationella beslut om användning av molnupiravir redan innan det godkänns – detta eftersom det finns ett omfattande medicinskt behov av behandlingen.

Myndigheten anser att molnupiravir kan användas hos vuxna med covid-19 utan syrgasbehov men ökad risk för svår sjukdom. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter diagnos och inom fem dagar efter första symtom. Två gånger om dagen i fem dagar ska kapslarna tas.

För att patienter i Sverige ska få tillgång till behandlingen krävs ett nationellt beslut.

Tidigare har Läkemedelsverket bland annat beviljat så kallad beredskapslicens för det numera godkända läkemedlet Veclury (remdesivir). Det är ett sätt för myndigheten att ge patienter tillgång till ett läkemedel som inte är godkänt här och som det finns ett medicinskt behov av – detta under förutsättning att andra, redan godkända, läkemedel, inte kan tillgodose det behovet.

Nyligen flaggade läkemedelsföretaget MSD för lovande resultat av en interimsanalys av en stor fas 3-studie med molnupiravir.

Enligt företaget visar analysen att behandling med molnupiravir minskar risken för sjukhusinläggning med 50 procent jämfört med placebo hos covidpatienter med mild till medelsvår sjukdom och ökad risk att bli allvarligt sjuka. På grund av de klart bättre resultaten i behandlingsgruppen avbröts studien i förtid.

EMA flaggar dessutom för att snart komma med råd om ytterligare en oral läkemedelskandidat mot covid-19 före ett eventuellt godkännande –Paxlovid (PF-07321332/ritonavir).

Läs också:

EMA granskar antiviral kapsel vid covid-19