I början av september inledde EMA:s säkerhetskommitté PRAC en granskning av en ny misstänkt sällsynt men allvarlig biverkning av covid-vaccinen – multisystemiskt inflammatoriskt syndrom (MIS).

Men efter att ha tittat närmare på ett fåtal rapporterade fall där personer blivit sjuka efter vaccinering drar säkerhetskommittén alltså slutsatsen att det inte finns tillräckligt med bevis för att insjuknandet haft något med själva vaccineringen att göra.

Säkerhetskommittén har bland annat granskat ett fall i Danmark där en 17-årig pojke drabbades av MIS efter att ha vaccinerats med Pfizer/Biontechs vaccin. Pojken uppges därefter ha återhämtat sig helt och hållet.

EMA fortsätter att följa frågan noggrant och uppmanar sjukvårdspersonal att rapportera alla eventuella fall.

MIS uppkommer i sällsynta fall som en allvarlig följdsjukdom av covid-19. Från pandemins start fram till och med september i år har cirka 260 barn med diagnosticerad MIS inkluderats i Barnreumaregistret, enligt Svensk barnreumatologisk förening.

Hittills har alla rapporterade fall i Sverige svarat på behandling. Inga dödsfall har rapporterats, men knappt en fjärdedel av fallen har krävt intensivvårdsinsatser.

Även vuxna kan insjukna i MIS, men det är mindre vanligt än hos barn.