Dosen som ska ges till barn i åldern 5–11 år blir dock lägre (10 µg i stället för 30 µg) än den som ges till barn från 12 år och uppåt. Vaccinet ska ges i två doser med tre veckors mellanrum även till denna yngre åldersgrupp, enligt EMA.

Folkhälsomyndigheten ger i samråd med Läkemedelsverket rekommendationer om användningen av vaccin mot covid-19 i Sverige.

Vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff tillfrågades Folkhälsomyndigheten om när man kommer att ta ställning i frågan.

– Vi tittar på det kontinuerligt. Vad är det för nytta att vaccinera en 6-åring mot covid-19, jämfört med risken för biverkningar? Vi har en pågående dialog med det medicinsk-etiska rådet och barnläkarföreningen om det här. Vi kommer att komma med en rekommendation men vi ser inte att det är någon brådska, sa Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Läs även
EMA utvärderar Pfizers vaccin till barn från fem år