Samtidigt som den nyupptäckta virusvarianten omikron skapar oro runt om i världen kommer alltså Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 med sin slutrapport om vad vi kan lära av pandemin.

– När vi satte det här datumet för slutrapporten så räknade vi nog med att det värsta skulle vara över i den här pandemin. Men för någon vecka sedan dök det upp en ny mutation som sprider sig snabbt, så situationen har redan förändrats. Det är något som vi naturligtvis kommer att återkomma till, sa Göran K Hansson, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien och initiativtagare till expertgruppen under en pressträff på tisdagen.

I sin slutrapport lyfter expertgruppen ett antal punkter som handlar om allt från en översyn av lagstiftningen, till att i förväg försäkra sig om att man kan tillgodose behovet av vård och material.

Expertgruppen föreslår bland annat att man ska se över om det behövs en vilande pandemilagstiftning eller krislagstiftning som med kort varsel kan aktiveras av riksdagen.

De vill också se en beredskapsplan för att se till att det finns exempelvis livsnödvändiga mediciner, skyddsmaterial, sjukvårdsutrustning.

Dessutom krävs breda utbildningsinsatser och stärkt samordning mellan regionerna vad gäller testning och vaccinationer, samt en ökad samverkan mellan kliniska och akademiska laboratorier.

– Vi föreslår också att en helt oberoende expertenhet etableras, med hög vetenskaplig kompetens inom relevanta områden. Enheten ska fungera som ett bollplank – ge regeringen och ansvariga politiker och myndigheter uppdaterad vetenskaplig information och rådgivning.

I framtiden vill expertgruppen även se ett utökat samarbete med de nordiska grannländerna inom hela smittskyddsområdet.

Under pressträffen lyfte Staffan Normark, expertgruppens ordförande, också den fortsatta hanteringen av den pågående pandemin.

– Vi föreslår att Sveriges smittskyddsåtgärder ska inkludera användningen av munskydd. Vi vill förstås att det ska användas så allmänt som möjligt, i alla inomhusmiljöer.

Expertgruppen anser också att Sveriges vaccinationsprogram måste intensifieras, för att uppnå högsta möjliga vaccinationstäckning i hela befolkningen.

– Vi tror att de här mer smittsamma varianterna kanske kommer att kräva en vaccinationstäckning ända upp till 90 procent i hela befolkningen, sa Staffan Normark.

Ta del av sammanfattning och rekommendationer.

Läs hela slutrapporten.

Läs också:

Vetenskapsakademien: Inrätta fler mottagningar för långtidscovid

Expertgrupp vill se fortsatta restriktioner och högre beredskap