Region Östergötland har gjort granskningen som en del i sitt patientsäkerhetsarbete. Man har jämfört dödstalen på Universitetssjukhuset i Linköping, samt undvikbara vårdskador med dödlig utgång, genom en journalgranskning för 2020 och tidigare år.

– 2020 hade vi en väldigt stor belastning på sjukhusvården med många svårt sjuka patienter med covid-19. Man kunde befara att det skulle påverka patientsäkerheten och medföra ökad dödlighet och ökad andel vårdskador så vi ville undersöka om det blev så, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

Och granskningen visar att det var 574 personer som avled på sjukhuset under 2020, jämfört med 626 personer 2019. Det var också färre än genomsnittet under 2015–2019, vilket var 620 dödsfall per år. Journalgranskningen visar också att en övervägande andel av dödsfallen klassades som icke undvikbara. 2020 var andelen 92,4 procent, och året innan var den 93,9.

Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland. Foto: Region Östergötland

– Resultatet är lite förvånande med tanke på den kris vi ställdes inför. Trots den kunde vi upprätthålla en god kvalitet på sjukhusvården och det är väldigt positivt. Den främsta anledningen till att vi lyckades är våra medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete under den här tuffa tiden, säger Stefan Franzén.

Varför antalet döda på universitetssjukhuset var lägre 2020 är enligt rapporten svårt att säga. Det är oklart om det kan bero på att många sköra äldre med samsjuklighet aldrig kom till sjukhuset utan avled i hemmet eller på särskilt boende.

– Det är svårt att jämföra eftersom vi inte vet om de hade vårdats på sjukhus om det inte hade varit pandemi. Vi tror dock inte att dödligheten har påverkats av att många patienter fick sin vård uppskjuten eftersom det är patienter med tillstånd som inte är livshotande, säger Stefan Franzén.

Samsjukligheten bland avlidna på sjukhuset såg likadan ut 2020 och 2019. Majoriteten hade andra diagnoser, utöver de som orsakat dödsfallen. De vanligaste dödsorsakerna var kopplade till hjärt–kärlsjukdom, cancer och stroke.

Av de 77 patienter med covid-19 som avlidit på sjukhuset, var den sjukdomen dominerande orsak i 45 procent av fallen. Hos 44 procent som avlidit med covid-19 fanns även andra bidragande orsaker. Andelen med covid-19 som avled av andra orsaker var 10 procent.

Hela rapporten finns på Region Östergötlands webplats.