Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot säsongsinfluensan samordnas med vaccination mot covid-19 där så är möjligt. Trots detta har Region Stockholm fram till nu stoppat patienter som nyligen tagit sin influensaspruta från att boka covidvaccin.

– De ska ha fått svara på ett antal frågor om de var influensavaccinerade och ville bli covidvaccinerade också. Om man svarade ja på frågan om man blivit vaccinerad den gångna veckan kom man inte vidare i bokningen, säger Rolf Gustafsson, docent i infektionssjukdomar, specialist i klinisk immunologi och verksam vid den digitala vårdgivartjänsten Doktor24.

Efter att Läkartidningen kontaktat Region Stockholm angående Doktor24:s uppgifter har ändringar i appen gjorts.

»Vi har fått bekräftat att det inte gått att boka vaccin mot covid-19 om man tagit ett annat vaccin nyligen«, säger regionens chefsläkare Elda Sparrelid i en skriftlig kommentar till Läkartidningen.

Elda Sparrelid skriver att covid-19-vaccinet inte bör ges tillsammans eller inom sju dagar före eller efter andra vacciner, men att influensavaccin i standarddos är ett undantag. Där går det bra att kombinera vaccinerna eller ta dem nära i tid.

»I går kväll uppdaterades Alltid öppet-appen, så att den som tagit vanligt influensavaccin nyligen kan boka vaccin mot covid-19. Har man tagit ett annat vaccin bör man fortfarande avvakta en vecka innan man tar vaccinet mot covid-19«, säger Elda Sparrelid.

Men enligt Rolf Gustafsson är det ett utbrett problem med missförstånd kring vacciner och hur de får kombineras. Doktor24 vaccinerar på 60 apotek runt om i landet och deras personal möter ofta oro och frågor. Efterfrågan på vaccin mot säsongsinfluensa är också avsevärt lägre än tidigare år hos Doktor24. Framför allt är det äldre över 65 år som inte vill vaccinera sig mot säsongsinfluensa för att det inte ska krocka med den tredje påfyllnadsdosen mot covid-19.

– Sedan vi började vaccinera mot säsongsinfluensa förra tisdagen har jag hört åtminstone tio vittnesmål om dagen från personer som blivit avrådda från att vaccinera sig.

Rolf Gustafsson tycker att regionerna borde ha varit noggrannare med att se till att alla får korrekt information.

– Den enskilda personen kan ju inte förväntas hålla koll och hänga med i alla nya direktiv. Därför är det viktigt att vi inom sjukvården är supertydliga och lämnar besked som inte skapar osäkerhet. I värsta fall drar man sig tillbaka och låter bli att vaccinera sig för att det verkar så rörigt.