Johan Lugnegård, chefläkare vid Akademiska sjukhuset. Fotograf: Staffan Claesson

Det var i slutet på september som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) beslutade om ett föreläggande mot Region Uppsala. Enligt beslutet behöver antalet vårdplatser på Akademiska sjukhuset utökas med minst 30 stycken senast till den 2 december. Om så inte sker kan regionen krävas på ett vite på 20 miljoner kronor, vilket är ett ovanligt högt belopp.

Bakgrunden är att Ivo under lång tid har påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Problemen beror enligt Ivo på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser.

Johan Lugnegård, chefläkare vid Akademiska, uppger för Läkartidningen att sjukhuset nu har lyckats med att öppna fler vårdplatser.

– Vi har kämpat på under hösten och som läget är nu just nu så har vi cirka 30 fler vårdplatser än vad vi hade i september när det här vitet kom. Det är en kamp hela tiden med att öppna platser och att låta bli att stänga dem, säger han.

Det handlar om 30 tidigare stängda vårdplatser som nu återöppnats inom bland annat geriatrik och rehab, lungmedicin, torax och akutmedicin.

Vad har ni använt för personal för att bemanna de här vårdplatserna?

– Det är en kombination av nyrekryteringar och en del hyrpersonal. Sedan finns det säkert personer som återkommit till sjukhuset också. Det är inte ett trick som har fixat det utan det är alla våra avdelningschefer som gör ett otroligt arbete för att behålla och utöka sin bemanning.

Enligt Johan Lugnegård var arbetet med att öppna fler vårdplatser påbörjat redan innan Ivo kom med sitt föreläggande. Men även om sjukhuset lyckats med att återöppna vårdplatser är situationen fortfarande ansträngd, inte minst eftersom det fortsatt är svårt att rekrytera och behålla personal.

En annan orsak till att läget fortsatt är ansträngt är att sjukhuset brottas med uppskjuten vård i kölvattnet av pandemin.

– Så fort vi får fler vårdplatser så skruvar vi upp med mer elektiv men högprioriterad vård. Vi har mycket att ta igen på torax, cancer och på neuro. När vi har vårdplatser så finns det sådant som fått anstå som behöver göras, helt enkelt.

Johan Lugnegård menar att det behövs ännu fler vårdplatser för att komma tillrätta med det ansträngda läget.

– Vi vill ju öppna åtminstone 30 vårdplatser till. Vi har fortfarande en väldigt besvärlig situation på sjukhuset. Det är fortsatt problem på akutmottagningen där vi har vi svårt att hitta vårdplatser för patienter tillräckligt snabbt. Det löser sig alltid men det tar för lång tid. Sjukhuset är fortsatt överbelastat, det är det ingen tvekan om.

Johan Lugnegård tror att en av nycklarna för att förbättra situationen är att förstärka samarbetet med kommunerna kring de äldre patienterna. En annan del handlar om ett pågående arbete med att flytta ut viss vård från Akademiska till andra vårdgivare, exempelvis primärvården.

Därutöver är en central del att förbättra löner, villkor och karriärvägar för vårdpersonalen på sjukhuset.

– Långsiktigt handlar det om att öka attraktiviteten kring dygnet runt-verksamheterna. Vi ser att det är svårare att rekrytera till slutenvårdsmiljö. På sjukhuset har vi utifrån våra förutsättningar premierat den sortens arbete länge men det behöver göras ännu tydligare.

Vad händer nu den 2 december?

– Om jag förstått det rätt kommer Ivo få en rapport av regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören. Hur Ivo sedan väljer att följa upp det här vet jag inte, men rimligen kommer de att fortsätta sin tillsyn. Det är något bättre nu men vi har inte löst det här.

Läs mer:

Ivo vill inte ge Akademiska mer tid

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på fler vårdplatser

Akademiska riskerar mångmiljonvite