Oskuldskontroller, oskuldsintyg och hymenoperationer syftar till att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och är former av hedersförtryck som samhället bör agera kraftfullt mot, enligt regeringen. Men nuvarande lagstiftning och regelverk är inte ett tillräckligt skydd, bedömer regeringen, som har beslutat att utreda frågan.

»I ett flertal reportage de senaste åren har det visat sig att det finns kliniker som utför oskuldskontroller, utfärdar oskuldsintyg och utför så kallad hymenkirurgi. Det är oacceptabelt att detta utförs av personal inom ramen för svensk hälso- och sjukvård«, skriver Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, och Amineh Kakabaveh (-), riksdagsledamot, på regeringens webbplats.

En särskild utredare, rådmannen Maria Hölcke, ska dels ta reda på i vilken utsträckning oskuldskontroller, oskuldsintyg och hymenoperationer »och liknande fenomen« förekommer i hälso- och sjukvården, dels föreslå åtgärder och lagändringar för att öka skyddet. Det beslutade regeringen i går den 3 november.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på kriminalisering av underlåtenhet att anmäla fall av äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott.

Utredningen ska vara klar senast den 1 december 2022.

I direktivet till utredaren hänvisas för övrigt till Läkarförbundets etik- och ansvarsråds (EAR) ställningstagande som förbundet publicerade i våras, där man tar avstånd från hymenplastik, oskuldsoperationer och oskuldsintyg.

Läs även:

Läkarförbundet tar avstånd från oskuldsoperationer

Läkarförbundets etikråd tar upp omstridda hymenrekonstruktioner

Hon utbildar vårdpersonal om hedersförtryck »Det räcker inte att några av oss åker runt och föreläser«

IVO kritiserar »oskuldskontroller«

Hård kritik mot oskuldskontroll efter TV4:s avslöjande

Oskuldsintyg – skriva eller inte skriva?