Hittills i år har runt hundra barnmorskor i Stockholm lämnat sina jobb på grund av dåliga arbetsförhållanden och de senaste veckorna har det varit ett strömhopp. Även på chefsnivå märks flykten – samtliga chefer på Södersjukhusets förlossningsavdelning har sagt upp sig i protest.

Åsa Krensler, specilistläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset. Foto: Privat

– Vi har haft det jobbigt länge. Det är en väldigt kompetent barnmorskegrupp på Sös, så vi har kunnat bibehålla den medicinska säkerheten ändå – men det är tack vare att folk slutar äta och kissa. Men arbetsmiljösituationen är ju helt oacceptabel, säger Åsa Krensler, specialistläkare och fackligt förtroendevald, som jobbar på Södersjukhusets förlossning.

Hon tycker att det är frustrerande att höra politikerna hävda att det finns tillräckligt med förlossningsplatser i Stockholm.

– Siffrorna ser bara bra ut för att folk springer snabbare och snabbare och bränner ut sig.

Som förlossningsläkare är Åsa Krensler helt beroende av att barnmorskorna hinner med sitt jobb och kan göra rätt prioriteringar. När deras arbetsbörda de senaste åren svällt får det konsekvenser även för läkarnas arbetssituation.

– Det blir stressigare för mig också. Jag har svårare att få en överblick över förlossningsavdelningen. Vi försöker ronda med jämna mellanrum och stämma av, men barnmorskorna har inte alltid tid att rapportera till oss. Då måste ju jag arbeta hårdare för att få den övergripande kontrollen. Det är tufft att vara på en arbetsplats där man är precis på håret till att klara sitt uppdrag.

Åsa Krensler och andra läkare på Södersjukhuset har gått en kortare utbildning i hur de vid behov kan bistå barnmorskorna med enklare uppgifter. Det har också hänt att hon städat förlossningsrum för att resten av personalen inte har hunnit.

Minna Lundén, specialistläkare på obstetriska sektionen på Danderyds sjukhus och fackligt klinikombud på kvinnokliniken, känner igen bilden.

– Vi jobbar ju i team kring patienterna och är det så att en yrkeskategori inte räcker till är det klart att vi alla runt omkring gör så mycket vi kan för att avlasta. För vår del har det framför allt handlat om att sy förlossningsbristningar och blanda vissa läkemedel. Där det går rycker vi in, men eftersom vi läkare också har en ansträngd bemanning och en uppsjö av andra arbetsuppgifter räcker det inte så långt, säger Minna Lundén.

På Danderyds sjukhus har över 40 barnmorskor sagt upp sig sedan i förra veckan.

– Det har varit en hög arbetsbelastning länge och covid har inte gjort det bättre. På läkarsidan är vi jättebekymrade över den här situationen. Vi hoppas att det ska bli en bättre arbetsmiljö för alla som jobbar i förlossningsvården och att barnmorskorna ska vilja stanna.

Minna Lundén känner än så länge inte till några läkaruppsägningar till följd av arbetssituationen på Danderyds förlossning. Södersjukhusets kvinnoklinik har dock sett en läkarflykt det senaste året, samtidigt som barnmorskor droppat av i en allt högre takt, enligt Åsa Krensler. Hon känner en oro över att det inte ska gå att upprätthålla nivån framöver om inte drastiska förändringar sker omedelbart. Samtidigt betonar hon att alla kommer att fortsätta göra sitt yttersta för patienterna.

– Det är en komplex situation. Säger jag att vi löser det, då ger jag ju Irene Svenonius och regionledningen rätt i att vi har lagom många förlossningsplatser i Stockholm – och det håller jag inte med om. Men säger jag att det kommer bli svårt skrämmer jag upp gravida kvinnor och det vill jag inte heller göra, säger Åsa Krensler.

För att hitta lösningar på situationen utsåg regionen förra veckan Nicole Silverstolpe till förlossningssamordnare. Arbetet pågår fortfarande – men på onsdagseftermiddagen kom beskedet att Nicole Silverstolpe kommit överens med sjukhusledningarna och regionledningen om en rad åtgärder. En barnmorska per födande kvinna är målet för att nå en bra arbetsmiljö. För att komma dit ska man se över schema och arbetstidsförläggning, möjlig rotationstjänstgöring, läkarinsatser och minskade arbetsgrupper.

– Vi vill gå medarbetarna till mötes med en rad åtgärder för att de medarbetare som har sagt upp sig ska överväga att dra tillbaka sina uppsägningar under uppsägningsperioden, säger förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe i ett pressmeddelande.