På många håll i landet är det ett problem för läkare att få ut sin kompledighet eftersom det inte finns tillräcklig bemanning.

Fem läkarföreningar – Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland – valde alla att ställa sig bakom en motion från Hallands läkarförening om att Läkarförbundet ska verka för att jour- och övertidsersättning ska kosta arbetsgivaren mer om den, mot läkarens vilja, betalas ut i pengar i stället för i ledig tid.

Anders Jönsson, Hallands läkarförening. Foto: Rickard Kilström

– Tanken är ju inte att vi till varje pris vill ha ut mer pengar utan att vi vill ha en dräglig arbetsmiljö. Börjar man jobba 55-timmarsveckor, vilket det i praktiken blir om man hela tiden behöver ta ut sin komp i pengar, då leder inte det till ett hållbart arbetsliv, säger Anders Jönsson, ordförande för Hallands läkarförening, till Läkartidningen.

Motionärerna hade inför fullmäktige ännu inte tagit ställning till exakt hur mycket de ville att det skulle kosta en arbetsgivare att inte kunna erbjuda ledighet, men enligt Anders Jönsson kan man tänka sig någonstans mellan 25 och 50 procent dyrare. Han menar att många arbetsgivare skulle kunna titta på det totala antalet jourkomptimmar per år och sedan räkna om det i tjänster.

– Har man en klinik med 25 anställda, exempelvis, och ser att det varje år blir 4 000 komptimmar plus, innebär ju det två heltidstjänster. Då är det ju bättre att man försöker anställa två nya medarbetare. Herregud, det kostar ju inte mer. Det blir snarare billigare för arbetsgivaren. Men många ser inte att de i praktiken redan betalar för de här tjänsterna.

Eftersom det är så svårt att få gehör för det resonemanget kan en ekonomisk piska sätta fart, tror Anders Jönsson.

– Sedan ska det egentligen inte behöva bli dyrare för arbetsgivaren, utan ett sådant här system skulle motivera dem till att försöka göra något åt situationen där läkare inte kan få ut sin ledighet.

Förbundsstyrelsen ville avslå motionen, men en omformulering från Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, fick tummen upp.

– Det viktiga är att hitta något sätt som motiverar arbetsgivaren att skapa en arbetsmiljö som medger att vi kan ta ut vår intjänade jourkomp och övertid i ledig tid. Arbetsgivaren har ett stort arbetsmiljöansvar, och den aspekten borde förbundet verka för att inskärpa, sa Cecilia Nordenson under mötet.

Motionärerna valde då att dra tillbaka sitt ursprungliga yrkande för att i stället stödja Cecilia Nordensons yrkande, som betonade att förbundet ska inskärpa arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för läkare att få ut sin ledighet.

Detta nya yrkande föll både förbundsstyrelsen och fullmäktige på läppen.

– Det finns få ordkombinationer som vi gillar mer än »hållbart arbetsliv«. Vi håller helt med om andemeningen i den här motionen, men vi hade lite svårt med ursprungsformuleringen, för vi tyckte inte att det var rätt väg att gå, sa förbundsstyrelsens Niki Shams.