– Det var väntat att vi skulle hitta varianten även i Sverige eftersom den upptäckts i ett flertal andra länder i Europa. De uppgifter vi har om varianten gör att vi bör ta den på stort allvar tills vi har mer kunskap, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

För att mota den nya covidvarianten har åtgärderna för resenärer från södra Afrika skärpts sedan i fredags och myndigheten följer nu noga utvecklingen genom »intensifierad övervakning i enlighet med WHO:s och ECDC:s rekommendationer«. De nya rekommendationerna gäller resenärer som vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland). Alla resenärer från dessa länder ska testas för covid-19 vid ankomst till Sverige. Dessutom ska de ta ytterligare ett test efter fem dagar samt stanna hemma i sju dagar efter hemkomsten.

Än så länge finns inga tecken på att omikronvarianten är spridd i Sverige, men enligt Karin Tegmark Wisell går det inte att utesluta.

– Den närmaste veckan kommer att ge besked om detta, säger hon till Dagens Nyheter.

Samtidigt som smittan i Sverige nu ökar ska Karin Tegmark Wisell under onsdagen lämna en plan till regeringen gällande vilka restriktioner som kan bli aktuella på nytt. Hon vill inte avslöja några detaljer i förväg, men nämner ändå att man tittar på restriktioner som använts tidigare, såsom hemarbete.