HÖK-avtalet, det vill säga huvudöverenskommelsen mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona, omfattar cirka 34 000 läkare i Sverige.  Underläkare som vikarierar före legitimation ingår däremot inte. De har i stället ett separat kollektivavtal, medicine studerande avtalet.

SLF student vill att även olegitimerade underläkare ska inkluderas i HÖK-avtalet, enligt en motion till årets fullmäktigemöte.

– Det finns en trygghet i att ingå i huvudöverenskommelsen. Och den tryggheten finns i dag för alla läkare förutom underläkare innan examen, sa föreningens ordförande Niki Shams, som även sitter med i förbundsstyrelsen, till Läkartidningen inför årets fullmäktigemöte.

Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande, håller inte med. Hon påpekar att det snarare kan leda till sämre villkor för gruppen än bättre.

– Vi är överens i sak: Alla läkare ska ha bra villkor. Däremot ser vi risker med att inkorporera medicine studerande i HÖK-avtalet, sa Sofia Rydgren Stale på fullmäktigemötet.

Fullmäktige höll med och röstade ned motionen.

Underläkarnas dåliga löneutveckling har varit en uppmärksammad fråga under flera år. Niki Shams beskriver en enorm och utbredd frustration över lönerna bland unga läkare. Enligt henne påverkar den låga lönen i kombination med de tuffa arbetsvillkoren och det stora ansvaret, läkarstudenternas vilja att välja en vanlig läkarkarriär.

– Vi behöver fler kliniskt verksamma läkare och tror det här är ett viktigt sätt att hålla kvar unga läkare i karriären.

2018 beslutades det att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för Läkarförbundets förhandlingsdelegation. Har det skett tycker du?

– Nej, men jag tycker att man har börjat ta upp frågan bättre, säger Niki Shams som själv ingick i förhandlingsdelegationen under förra avtalsrörelsen.

– Nu kommer man för första gången, tillsammans med SKR, föra statistik över de yngsta läkarnas löner. Det är ett steg framåt. Men det är klart att det behöver göras mer.

Läs också:

Livlig debatt om underläkarlöner

Underläkarlöner på Sylfs årsmöte

SLF Student motioner om 35 000 i lägstalöner

Underläkarnas löner – en het fråga på fullmäktige även tidigare år

Frågan om lägstalöner har varit uppe för diskussion under tidigare fullmäktigemöten. För två år sedan föreslog SLF student att lägstalöner – som togs bort ur kollektivavtalet 2014 – ska införas igen. Men Läkarförbundets styrelse vände sig emot det eftersom man menar att lägstalön ofta ses som ett tak av arbetsgivaren.

2018 blev det en livlig debatt om underläkarlönerna. Då beslutades det att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för Läkarförbundets förhandlingsdelegation.

2015 beslutades det, efter en motion från Sylf och SLF student, att Läkarförbundet ska kartlägga löneutvecklingen för underläkare från läkarexamen till specialistkompetens och ta fram en handlingsplan för hur man ska verka för en god och jämlik utveckling av underläkares löner.